" />
HSG- this photo is copyright protected

Dr. Havas Gábor

Dr. Havas Gábor több évtizedes gyakorlattal rendelkező jogász, korábban ügyvédként praktizált. Jelenleg jogtanácsos és az Ügyvédi Irodának, mint of-counsel (irodán kívüli tanácsadó) áll rendelkezésére.

A jogi egyetemet az ELTE jogi karán végezte, 1987 februári diplomaszerzéssel.

Ekkor a MATÁV Budapesti Igazgatóságának Jogügyi osztályán helyezkedett el – ahol főleg beruházási ügyekkel foglalkozott.

1990 júniusától a Bp. XI. kerületi önkormányzat vagyonkezelő szervezetének lakáscsoportjánál dolgozott, 1991 márciusáig, éppen akkor, amikor ezen időszak alatt 24.000 lakás privatizációja és társasházasítása volt terítéken, és amelyben tevékenyen részt vett.

1991 április 25-én letette ügyvédi jogi szakvizsgáit, majd ezt követően az SBGK Ügyvédi Irodába lépett be tagként, ahol Dr Gayer Gyula neves ügyvéd mellett dolgozott.

Kapcsolatba került és évekig dolgozott együtt a Budapest Investment Rt-vel, amely cég a felszámolások mellett válságmenedzseléssel is foglalkozott költségvetési szerveknél.

Így 1997 végéig végezte vagyonkezelési csapatmunkában a jogi feladatok ellátását, nagyrészt nagyvállalati környezetben.(Győri Textilművek, Rekards Művek, Kaposvári Húskombinát, Goldberger Textilművek,Közber Vállalat, hogy csak egy párat említsünk). Ebben az időszakban a felszámolási és csődügyek mellett a hagyományos gazdasági jogi vagyonjogi ügyeket is vitt nagy számban.

Már 1991. évtől kezdődően szerzői jogi, vagy védjegy bitorlási ügy is felmerült praxisában. A 2000-es évektől a személyiségi jogi és államigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősség alapján indított perek növelték praxisát.

Ezzel párhuzamosan mind ingatlan, mind ingók tekintetében felmerülő érvénytelenségi és szerződés megtámadási perek kerültek nagy számban a megbízási körébe.

1994-től 2000 novemberéig Gayer & Partners Ügyvédi Irodában dolgozott, és az Iroda alapításában is részt vett.

Számos közös tulajdon megszüntetése iránti per mellett, jelentős számú társasháznak is ellátta eseti vagy rendszeres képviseletét.

2001-től rendszeresen nyújt be az Emberi Jogok Európai Bíróságánál jogérvényesítési kérelmeket.

A személyiségi jogi ügyek mellett a különféle érvénytelenségi, megtámadási perek, semmiségi igények vitelével és vizsgálatával foglalkozik.

Szakmai és személyi okoknál fogva jogászi tevékenységét 2010-től, mint jogtanácsos folytatta, amely szolgáltatás keretében közepes méretű társaságoknak nyújt jogi tanácsokat és látja el képviseletüket.

Valamint of-counsel-ként (irodán kívüli tanácsadóként) tapasztalatával és több, mint negyedszázados rutinjával és közismerten csavaros észjárásával segíti az Ügyvédi Iroda működését, az ügyfelek érdekében végzett érdekképviseleti tevékenységet.

Jelenleg is intenzív és rendszeres szakmai együttműködést folytat számos kollegával az új jogi és gazdasági jelenségek értelmezése és gyakorlati kezelése tekintetében.

Nyelvtudás:

  • Angolul tárgyalóképes nyelvtudással bír.