Végtörlesztés és elszámolás devizás ügyekben

Mint arról korábban hírt adtunk, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a deviza alapú hitel- vagy kölcsönszerződés, valamint pénzügyi lízingszerződés esetén a pénzintézetek 2015. március 1. és 2015. április 30. között kötelesek a fogyasztók részére elszámolásukat megküldeni.

 

Fenti határidők, illetve az elszámolás megküldése tekintetében azonban eltérő szabályokat állapít meg a törvény azon fogyasztók számára, akiknek a kölcsönszerződés teljesítésére irányuló kötelezettsége  kedvezményes végtörlesztés következtében szűnt meg.

Kedvezményes végtörlesztés, mely során a pénzintézet a végtörlesztés forint összegének meghatározásakor svájci frank esetén 180 HUF/CHF, euró esetén 250 HUF/EUR, japán jen esetén 200 HUF/100 JPY árfolyamot alkalmazott.

Kedvezményes végtörlesztés esetén ugyanis az elszámolás elkészítését a pénzügyi intézménytől magának a fogyasztónak kell kérelmeznie 2015. március 1. napja és március 31. napja között, fontos tehát figyelemmel lenni azon körülményre, hogy a bank nem küldi meg automatikusan ezen értesítéseket.Szkander Deviza

Amennyiben Ön korábban élt a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével, az elszámolást 10.000,- Ft megfizetése ellenében írásban tudja kérni a bankjától fenti időpontig. Ha a pénzintézet a benyújtott kérelem alapján megállapítja, hogy az elszámolás alapján fizetési kötelezettsége áll fenn Ön felé, a megfizetett 10.000 Ft eljárási díjat vissza kell térítenie. Az elszámolást ebben az esetben a pénzintézetnek 2015. november 30. napjáig kell az Ön részére megküldenie.

Nem kell megfizetni a 10 000 Ft-os díjat abban az esetben, amennyiben a fogyasztó igazolja, hogy a kedvezményes végtörlesztés érdekében az elszámolásra köteles pénzügyi intézménnyel forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést kötött.

Fontos kiemelni, hogy a végtörlesztés (illetve egyéb piaci kedvezmény) esetén a pénzintézet jogosult levonni az elszámolás összegéből azokat a tételeket, amelyeket korábban kedvezményként biztosított.

 

Amennyiben további kérdése van a végtörlesztett szerződése elszámolása kapcsán, illetve elszámolást szeretne kezdeményezni bankja felé, állunk szíves rendelkezésére az eljárás teljes körű lebonyolítása kapcsán.

Keressen minket, segítünk!

 

2015-03-05