Hivatalos céges e-mail cím szabályai

Az új Ptk. hatályba lépésével a vállalkozásokat érintő ún. társasági jogban bekövetkezett változások mellett alkalmazandóak lesznek azok a cégjogi szabályok is, amelyet a cég eljárásról szóló törvény (Ctv.) 2013. év végi módosítása vezetett be. Ilyen új szabály többek között, hogy a cégjegyzék minden cég esetében kötelező jelleggel tartalmazza a cég elektronikus kézbesítési címét.

Korábbi szabályozás

A cégjegyzék a korábbi szabályozás alapján is tartalmazott, tartalmazhatta a cég elektronikus elérhetőségét (honlap-és/vagy e-mail címet). 2014. március 15. napja előtt az email cím feltüntetése csak szerződésmintával ellátott cégek esetében volt kötelező. A bejegyzett email címhez ugyanakkor a jogszabály nem fűzött további joghatást.

A változás jelentősége

Bár első pillantásra az új szabály nem tűnhet nagy horderejűnek, a 2014. március 15. napját követően kötelező jelleggel bejelentendő elektronikus kézbesítési cím jogi jelentőséggel bír. A bejelentés (cég)törvény szerinti funkciója, hogy a cég a bejelentett elérhetőségen folyamatosan biztosítsa a részére megküldött hivatalos elektronikus iratok átvételét.

Tehát ezt követően már nem csak a email mailcégeljárással kapcsolatos, hanem bármely hatóságtól érkezett hivatalos elektronikus irattal kapcsolatos kommunikáció fogadását ilyen módon kell biztosítania a cégeknek.

Mint az a cégeljárásban ismeretes, a jogi képviselet kötelező. Ennek megfelelően a cégbíróság határozatait általában az eljárást kezdeményező jogi képviselőnek küldi meg. Azonban léteznek olyan eljárások, amelyek nem a társaság kérelmére indulnak. Ezekben az esetekben a cégbíróság közvetlenül a társaságnak küldi meg végzést (pl.: törvényességi felügyeleti eljárás, kényszertörlési eljárás, vagyonrendezési eljárás).

A változással kapcsolatos eljárási és gyakorlati kérdések

A törvényalkotó a Társaság részére történő elektronikus értesítés módjára a jogi képviselő részére történő kézbesítés szabályait rendeli megfelelően alkalmazni. Ez úgy történik, hogy a megbízott jogi képviselő az elektronikus úton megküldött végzést egy internetes hivatkozás (link) megnyitásával veheti át, a kormány által üzemeltetett tárhelyről való letöltés útján. A letöltést megelőzően a jogi képviselőnek fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell igazolnia magát.

Amennyiben a társaság a fent ismertetett módon kívánja átvenni az elektronikus hivatalos iratokat, ehhez mindenképpen rendelkeznie kell fokozott biztonságú elektronikus aláírással. Ilyen aláírással ma Magyarországon kevés cég rendelkezik, ugyanis gyakorlati használhatósága csekély, továbbá a fokozott biztonságú elektronikus aláírás költségekkel jár (létrehozása, fenntartása csak szolgáltatón keresztül lehetséges).

Jogszabály konform lehetséges megoldás

A törvény nem tartalmaz konkrét rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a társaság milyen címet jelenthet be elektronikus kézbesítési címként. Így a jogszabály rendelkezéseinek megfelelő lehet, ha a cég – amennyiben nem rendelkezik fokozott biztonságú elektronikus aláírással – olyan e-mail címet jelent be, amelyet nem maga, ha nem más fokozott biztonságú elektronikus aláírással rendelkező megbízottja (pl.: ügyvédje) tart fenn.

Az ilyen és hasonló változások a mindennapi élet részét képezik, ugyanakkor jelentős hatást gyakorolhatnak az társaságokra és rajtuk keresztül a mindennapi gazdasági, üzleti tevékenységükre.

Irodánk tevékenységének kezdete óta foglalkozik a jogi személyekkel kapcsolatos eljárásokkal és ügyintézéssel, és akárcsak a jog egyéb területein, itt is nagy gondot fordítunk a különböző jogszabályi változások figyelemmel kísérésére és ügyfeleink ezen változásokkal kapcsolatosan történő megfelelő tájékoztatására.

Irodánk készséggel áll rendelkezésére a hivatalos elektronikus iratok átvételének biztosításában.

Naprakész tájékoztatása érdekében keressen minket személyesen!

2015-04-01, Cég