Zártkerti ingatlanok adásvétele egyszerűbben

A 2015. november 30. napján hatályba lépett törvény módosítás (az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény tekintetében) módosította a zártkertekre vonatkozó rendelkezéseket, amely alapján a zártkerti ingatlanok kikerülnek a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló törvény hatálya alól.

  • Mi a változás közvetlen hatása

A korábban nem eredeti céljuknak megfelelően használt zártkerti ingatlanok (pl. lakóingatlan, üdülő) adásvételéhez nem fűződnek olyan szigorú követelmények mint a földforgalmi törvény hatálya alá tartozó ingatlanoké (azaz nem lesz szükség biztonsági papírra, hirdetmény kifüggesztésére). Így az adásvételi eljárás jelentősen egyszerűsödik és lerövidül.

  • Mi a teendő?

A tulajdonos 2016. december hó 31. napjáig kezdeményezheti a zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló földhivatali eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként ez esetben is 10.000,- forint díjat kell fizetni.

A kérelmet a földhivatal weboldalán  „A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem” menüpontból valamint a Földművelésügyi Minisztérium  honlapján, amelyet  a tulajdonosnak vagy tulajdonostársaknak (vagy ezek meghatalmazottainak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania.

Amennyiben kérdése merül fel, szokás szerint állunk tisztelt megbízóink rendelkezésére! Keressen minket!

2016-04-01, Ingatlan