A brexit várható hatásai a szellemi tulajdonjogokra

Mi is az a brexit?

Az Egyesült Királyságban 2016. június 23-án tartott népszavazás során az Egyesült Királyság az Európai Unióból való kilépés mellett szavazott.  A kilépésnek – számos egyéb tényező mellett – lényeges kihatása lesz a gazdasági élet szereplőire. A tényleges kilépésre azonban a tárgyalások befejeztéig várni kell, ami előreláthatólag még körülbelül két évet vesz igénybe.

A szabadalmak kérdése

A brexitnek többek között káros hatása lehet az Egységes Európai Szabadalom (mely az európai szabadalmat váltaná fel) és az Egységes Szabadalmi Bíróság kialakítására, hiszen a tényleges kilépésig az erről folyó tárgyalásokat szüneteltetni kell.

Nehézséget jelent továbbá, hogy az egységes EU szabadalom a kilépést követően az Egyesült Királyság területére nem lesz érvényes, innentől kezdve két oltalomra lesz szüksége annak, aki mindkét területen védelmet kíván szerezni.

Mi lesz a már bejegyzett védjegyek sorsa?

A már meglévő védjegyekkel kapcsolatban többfajta döntési lehetőség áll az Egyesült Királyság rendelkezésére.

Előreláthatóan a kilépést követően az Egyesült Királyság a már meglévő védjegyeket továbbra is elismeri. További lehetőség, hogy a meglévő védjegyeket nemzeti védjeggyé alakítják, lehetséges azonban, hogy ezt külön eljárásban kell majd kérelmezni.

A kilépést követően bejegyeztetni kívánt védjegy esetében már két eljárás megindítása szükségeltetik, amennyiben az EU-ban és az Egyesült Királyságban is lajstromoztatni szeretnénk. Ennek kiküszöbölésében segíthet, a Szellemi Tulajdon Világszervezetén keresztül benyújtott védjegybejelentés.

Nehézségek a jogérvényesítés területén

A jogérvényesítéssel kapcsolatban is lehet nehézségekre számítani, hiszen az Európai Bírósághoz csak a tagállami bíróságok fordulhatnak panasszal.

Bonyodalom származhat abból is, hogy sok ügyben az EU irányelvekre épülő brit szerzői jog az irányadó a brit bíróságok azonban elveszti a jogosultságukat az előzetes döntéshozatalra, valamint az ítéletek sem képzik részét a jognak.  A peres felek segítésére pedig viszonosság alapján működő nemzetközi eljárási jogsegélyegyezmények állnak rendelkezésre.

Szerzői jogi hatások

Várhatóan az EU elhagyása leginkább a zeneiparra lesz káros hatással, mivel ez határokon átnyúló szolgáltatás közös jogkezelés alá tartozik a legtöbb tagállamban, így elég egy tagállam jogkezelőjétől közös engedélyt kérni, amely érvényes az egész Unió területére.

A kilépés nagy valószínűséggel ezt az egyablakos ügyintézési rendszert is megnehezíti a határokon átnyúló zenehallgatással egyetemben.

 

Amennyiben további kérdése lenne szellemi tulajdonának hatékony védelmével kapcsolatban, úgy ajánljuk figyelmébe angol partnerünket, aki segítségére lesz üzleti érdekeinek elősegítésére IP területtel kapcsolatos kérdéskörökben.

Forduljon partnerünkhöz Mark Corran angliában bejegyzett ügyvédhez a Briffa Ügyvédi Iroda tagjához bizalommal, ahol szakértő segítséget kaphat szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak védelme és érvényesítése körében egyaránt.

 

2016-07-01, IP