Fontos változások az építőpari szabályozások területén

Alább összefoglaljuk a legfontosabb változásokat, amelyek 2016. július 1-vel léptek hatályba és azt célozták, hogy az építési szabályok egyszerűsödjenek és a XXI. sz. technikai kihívásainak is megfeleljen az eljárás.

Építési tevékenység bejelentése

Az új szabályoknak köszönhetően a 300 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű épületek esetén az egyszerűsített bejelentéshez kötött építési tevékenységet az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével lehet bejelenteni.

Az építtető erre a célra az Országos Építésügyi Nyilvántartás honlapját , vagy a Magyarország.hu honlapot oldalt veheti igénybe. Ügyfélkapus bejelentkezés, saját adatok, a létesítendő épület vagy épületek adatai, valamint az építésztervező adatainak megadása után kezdeményezhető a készenlétbe helyezés.

Mit kell még feltölteni?

További követelmény az építésztervező által PDF formátumban mellékletként feltöltött kivitelezési dokumentáció. Melynek magában kell foglalnia az

 • aláírólapot a tervjegyzékkel;
 • utcaképet;
 • helyszínrajzot;
 • kitűzési helyszínrajzot;
 • eltérő szintek alaprajzait;
 • metszeteket;
 • homlokzatokat;
 • tartószerkezeti terveket;
 • műszaki leírást;
 • épület műszaki berendezéseinek rendszertervét, valamint
 • tervezői költségvetési kiírást.

 

Készenlétbe helyezés

Amennyiben az összes dokumentum feltöltésre került, amit a rendszer leellenőriz, megrendelhető a készenlétbe helyezés (rendszerhasználati díj megfizetése ellenében). Az illetékes építésügyi hatóság a bejelentés tényéről a rendszer belső üzenete alapján értesül.

Ez a bejelentés sem közigazgatási eljárás iránti kérelemnek, sem hivatalbóli eljárás lefolytatására okot adó körülménynek nem tekinthető. A készenlétbe helyezés igazolására rendelkezésre áll egy, a rendszer által készített PDF formátumú igazolás.

Építésügyi hatóság feladatai

Az illetékes építésügyi hatóság tizenöt napos határidőn belül tájékoztatja a bejelentésről vagy annak módosításáról

 • a telek fekvése szerinti területi szakmai kamarát;
 • a telek fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjét, valamint
 • a telek tulajdonosát, amennyiben annak nem az építtető a tulajdonosa vagy az építtetőn kívül más személy is tulajdonjoggal rendelkezik.

A tájékoztatásban szerepelnie kell az építési tevékenység tárgyának, az építtető adatainak, az érintett telek címének, helyrajzi számának, valamint az építészeti- műszaki tervező nevének, névjegyzéki jelölésének.

Mikor lehet elkezdeni építkezni?

Az építkezést a készenlétbe helyezéstől számított tizenhatodik napon lehet megkezdeni. A kivitelezési dokumentációban történt változás bejelentésére a naplón keresztül van lehetőség, ahová a tervező feltölti a megváltoztatott terveket, valamint ezzel egy időben eseti bejelentést tesz. Erre akkor van szükség, ha az

 • épület alaprajzi méretét;
 • beépítési magasság;,
 • lakások, önálló rendeltetési egységek számát;
 • az épület telken belüli elrendezkedését vagy
 • az épület homlokzati geometriáját, anyaghasználatát, színét érinti a módosítás.

 

Fennmaradási engedély

Az elkészült épületrészre fennmaradási engedélyt köteles kérni az illetékes építésügyi hatóságtól, aki bejelentés vagy változás bejelentés nélkül építkezik. Jogerős fennmaradási engedéllyel az építkezés – továbbépítkezésre vonatkozó egyszerű bejelentéssel, melyet fel kell tölteni a naplóba – folytatható.

 

Építésfelügyeleti hatóság ellenőrzése

Az építésfelügyeleti hatóság jogosult az építkezést a helyszínen szúrópróbaszerűen továbbá távoli elérés segítségével a naplót folyamatosan ellenőrizi. Amennyiben a hatóság az ellenőrzés folyamán szabálytalanságot észlel, megtiltja vagy megtilthatja az építkezés folytatását és építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha súlyos szabályszegést állapít meg.

A folytatást megtiltja és a szabálytalan állapot fenntartását megszünteti, valamint bírságot szab ki a hatóság, ha a munkafolyamat az életet, egészséget, testi épséget vagy a közbiztonságot fenyegeti.

Abban az esetben, ha napló nélkül történik az építkezés, a hatóság a folytatást megtiltja. A fentieken túl a hatóság eljárás lefolytatását rendeli el, bírságot szabhat ki vagy megkeresi az eljárás lefolytatására jogosult szervet, hogyha a szakemberek jogosultsága nem megfelelő vagy regisztrációjuk nem elfogadható.

 

Forduljon Irodánkhoz bizalommal, amennyiben az építkezéshez jogi segítségre vagy szaktanácsadásra van szüksége.

2016-07-02, Kereskedelem