Drónokra vonatkozó jogszabályok változásai

A honlapunkon megjelent összefoglalóban bemutatott, 2016. szeptemberében megjelent előterjesztést követően 2016. november 22. napján az Országgyűlés elfogadta a légiközlekedésről szóló törvény módosítását. A módosító törvény 2017. január 1. napján hatályba lépő szövege itt olvasható.

A módosítás célja a törvény előkészítése a később megalkotásra kerülő, a részletszabályokat tartalmazó rendelethez.

A módosítás főbb rendelkezései – figyelemmel a módosításhoz fűzött indoklásra:

 • A lajstromozásra nem kötelezett légijármű meghatározások helyébe a repülőeszköz és a pilóta nélküli légijármű lép, amely két kategória külön szabályozás alá fog esni.
 • A repülőmodell fogalma beolvad a pilóta nélküli légijármű fogalmába, egységes szabályozás alá kerülnek.
 • A pilóta nélküli légijármű a törvényi definíció szerint olyan polgári légijármű, amelyet úgy terveztek és úgy tartanak üzemben, hogy vezetését nem a fedélzeten tartózkodó személy végzi.
 • A nyilvántartásokra és a lajstromozásra vonatkozó részletes szabályokat a készülő rendelet fogja tartalmazni. A repülőeszközök nyilvántartásának vezetését a hatóságon kívül tehermentesítés céljából feljogosított szervezetek is végezhetik majd, mivel az ehhez szükséges adatok a rendelkezésükre állnak.
 • A szakszolgálati engedélyt kérelmezők és a pilóta nélküli légijárművek üzemben tartói számára elektronikus ügyintézés kerül bevezetésre az adminisztratív terhek és kormányzati bürokráciacsökkentés érdekében. Az elektronikus eljárás ezáltal a légiközlekedési hatóság számára is egyszerűbb, hiszen az ügyintézések többsége során (pl. nyilvántartásba vétel, eseti légtér igénylés stb.) a hatóság és az ügyfél között nem szükséges a személyes jelenlét. Itt az ígéretek szerint applikációs megoldásokat kell érteni.
 • A pilóta nélküli légijárművek, és az üzemben tartók nyilvántartásba vétele kötelező, egyúttal elektronikus úton a nyilvántartásba vételkor meg kell tenni a tevékenység bejelentését. A nyilvántartásba vételkor a légiközlekedési hatóság ellenőrzi az eszközt is, amellyel a légiközlekedési tevékenységet végzik. Mivel a tevékenységi engedély kiállításához ugyanazok az adatok szükségesek, mint a nyilvántartásba vételhez, így külön tevékenységi engedély a pilóta nélküli légijárművek esetében nem szükséges, elegendő a nyilvántartásba vételkor a tevékenység bejelentése, ezt követően folytatható pilóta nélküli légijárművel légiközlekedési tevékenység.
 • A jelenlegi szabályozás alapján a pilóta nélküli légijármű kültéri (akár magánterület felett) használatához egyedi légteret kell igényelni minden esetben. Ezt a tevékenység előtt 30 nappal megelőzően szükséges igényelni és a tevékenységet bejelenteni a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál. Ez magánszemélyként nem igényelhető, érdemes egyesület keretében megtenni ezt.

 

 • Az üzembentartónak kötelező felelősségbiztosítást kötni.  Javasoljuk a Drónpilóták Országos Egyesületét, tudomásunk szerint a szervezetnek a Groupama Biztosítóval van élő szerződése, amely keretében éves 25.000,-Ft díjért van lehetőség biztosítást kötni.
 • A szabályok szerint az ellenőrzött légtérben történő repüléshez nem lesz szükség légiforgalmi irányítói engedélyre, amennyiben a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.
 • Külön szabályok vonatkoznak a 25 kg feletti drónokra. Ezekre külön ún. légialkalmassági tanúsítvány és/vagy egyedi repülési engedély szükséges az üzemeltetéshez.
 • Az állam nevében a Hungaro Control Zrt. feladata a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, naprakész légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó weboldal és applikáció üzemeltetése július 1, napjától, amelyen keresztül ellenőrizhető, hogy melyek azok a légterek, illetve területek, ahová nem repülhetnek be (pl. a védett területek és objektumok fölötti repülések, valamint olyan területek fölött, amelyek térben és időben folyamatosan változnak (pl. védett személy mozgása, katasztrófa helyszíne, baleset, stb.).

 

Az erre feljogosított személy szükség esetén a pilóta nélküli légijárművek számára tiltott légtérré nyilvánítja az adott területet, így az alkalmazáson keresztül a felhasználók tudomást szereznek azokról a légterekről, ahol számukra a repülés végrehajtása nem megengedett.

 • Ahogy korábban is írtuk az előterjesztésről szóló bejegyzésünkben, a nemzeti fejlesztési miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy a honvédelemért felelős miniszterrel és a  rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza a  pilóta nélküli légijárművekkel végrehajtott repülések szabályait, a  nyilvántartás részletes szabályait, a  légialkalmassági vizsgálat rendjének, a  légialkalmassági tanúsítvány kiadásának, felfüggesztésének részletes szabályait, a  pilóta nélküli légijárművet vezetők képzésének részletes szabályait, a  képzést végző szervezetek kijelölésének szabályait, a  pilóta nélküli légijárművel végzett tevékenység részletes szabályait és az üzemben tartás szabályait. Ezeket azonban még nem ismerjük.
 • A módosítás hatályba lépésével a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó szabályok megsértőivel szemben a rendőrség is jogosult lesz a bírság kiszabására a jelenleg eljáró légiközlekedési hatóság mellett. A bírság 100.000.000,-Ft összegig terjedhet a légiközlekedésről szóló törvény, valamint a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről szóló miniszteri rendelet alapján. Természetesen egyes jogsértések esetén nem kell ekkora összegű büntetésre számítani, a Drón jogszabályok nevű Facebook oldal üzemeltetője szerint  az elmúlt évben megközelítőleg 10 esetben szabott ki büntetést pilóta nélküli légijárművek nem megfelelő helyen való alkalmazásáért a hatóság. A bírság 30 és 100 ezer forint közé esett. Garancia nincs, hogy a bírságolási gyakorlat nem súlyosbodik.
 • Érdekesség, hogy a tengerentúlon és Európában is olyan technikák fejlesztésén dolgoznak, amelyek alkalmasak a szabálytalanul vagy tiltott légtérben alkalmazott pilóta nélküli légi járművek befogására. Ilyen eszközt fejlesztett ki az amerikai székhelyű Battelle Corporation, amely az általa leadott energia alkalmazásával leállítja a pilóta nélküli légijármű távvezérlését és GPS jelvevőjét, az angol Open Works Engineering által fejlesztés alatt álló eszköz, amely hálóval fogja be a járművet. A Thesis által kifejlesztett eszköz maga is egy pilóta nélküli légi jármű, amely szintén hálóval hatástalanít, illetve Hollandiában ragadozó madarak, elsősorban sasok betanításával kísérleteznek a légteret sértő pilóta nélküli légi járművek befogására. Ezen eszközök és technikák azonban magánszemélyek részére még egy jó ideig nem lesznek elérhetőek.

 

Továbbra is szívesen vesszük megkeresésüket a drónokkal kapcsolatos jogi kérdések tisztázása kapcsán.

2016-12-01, IT