A koronavírus munkajogi vonatkozásai – a ‘home office’ munkavégzés

Ahogyan korábbi, vis maior eseményekről szóló cikkünkben is említettük, a koronavírus nem pusztán az emberi egészségre, hanem a jogviszonyokra is jelentős hatást gyakorolhat. Különösen igaz lehet ez egy munkáltató számára, ha például a fertőzéstől való félelem miatt a munkavállalók nem hajlandóak a munkahelyen megjelenni. A munkavállalók számára is jelentős hatásai lehetnek ugyanakkor annak, ha a munkahelyen adott esetben egy megbetegedett kollégával kell együtt dolgozniuk. Cikkünkben a koronavírus munkajogi vonatkozásairól és a lehetséges kockázat-csökkentő megoldásokról értekezünk.

A biztonságos munkahely követelménye

A munka törvénykönyvéről szóló törvény alapján:

§ A munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára, fejlettségére, egészségi állapotára tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. A munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának változására tekintettel köteles a munkafeltételeket, a munkaidő-beosztást megfelelően módosítani.

A munka törvénykönyve tehát a munkáltató kötelességeként jelöli meg azt, hogy a munkavállalóra potenciálisan veszélyes körülményektől mentes környezetet biztosítson számára. Amennyiben a munkahelyen – például a munkavállalók jelentős számára, vagy a munka jellegére tekintettel – a koronavírus fertőzés komoly veszélye fennáll, erre tekintettel a munkáltató köteles a munkafeltételeket és az idő-beosztást megfelelően módosítani. Különösen az idősebb, vagy gyenge immunrendszerrel rendelkező munkavállalók esetében kell odafigyelni a megfelelő feltételek biztosítására, hiszen rájuk nézve a koronavírus – az egészségügyi szakértők elmondásai alapján – akár halálos kimenetelű is lehet.

A munka törvénykönyvének egy másik rendelkezése szerint:

§ A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.

A munkáltatónak tehát – különösen a koronavírus megjelenésére tekintettel – kötelessége meggyőződni arról, hogy a munkavégzés helyén a munkavállalók ne legyenek a fertőzés veszélyének kitéve. Ez az elvárás különösen a nagyobb számú munkavállalót foglalkoztató munkáltatók részére határoz meg követelményeket, hiszen a vírusos fertőzések esélye ezen munkahelyeken magasabb.

 

A munkáltató utasítása és a munkavállaló egészsége

A munka törvénykönyve a munkáltató utasítási jogkörével kapcsolatban a következők szerint rendelkezik:

§ A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

§ A munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

A fenti – meglehetősen egyértelmű – rendelkezések közül kiemelendő, hogy az utasítás megtagadása esetére a törvény a személy egészségének súlyos veszélyeztetésének feltételét fűzi.

Egy egyszerű náthás megbetegedés esetén – kiváltképp egy egészséges, erős immunrendszerű munkavállalónál – az utasítás megtagadása nem feltétlenül jogszerű, ha annak okaként a megfázás elkerülését jelöli meg a munkavállaló.

A koronavírus – jelenlegi értesüléseink szerint – főként az idősekre, a gyermekekre és a gyenge immunrendszerrel rendelkező személyekre nézve hordoz komoly – akár halálos – veszélyeket. Ennek megfelelően az idősebb munkavállalók – amennyiben a koronavírusos megbetegedés reális veszélye ténylegesen fennáll – indokolt esetben megtagadhatják azon utasításokat, amelyek teljesítésével a megbetegedésük esélye bizonyíthatóan megnövekedne. Természetesen minden esetben egyedileg mérlegelni kell az adott utasítást és a körülményeket, így általánosságban nem kijelenthető, hogy a koronavírusra hivatkozással a munkáltatók utasításai megtagadhatóak lennének.

 

A rendelkezésre állás követelménye

A munka törvénykönyve a munkavállaló fő kötelezettségeinek egyikeként jelöli meg a rendelkezésre állást. A rendelkezésre állás követelménye ráadásul a törvény alábbi szabálya alapján az utasítás megtagadása esetén is köti a munkavállalót:

§ A munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy még abban az esetben is, ha egy adott munkáltatói utasítás a munkavállaló egészségét súlyosan veszélyezteti, a munkavállaló köteles mindent megtenni, hogy a munkavégzést egyébként ne hátráltassa.

A karantén és a home office, mint lehetséges megoldás

A rendelkezésre állás követelményével összhangban fontos leszögezni, hogy egy esetleges karantén elrendelése esetén amennyiben lehetséges, a munkavállalónak munkaidőben továbbra is a munkáltató rendelkezésére kell állnia, és munkát kell végeznie.

A rendelkezésre állás bizonyos esetekben egyszerűbb, így például egy irodai dolgozó a munkahelyi laptopot könnyedén haza viheti, és munkáját otthonról is folytathatja. Az otthonról történő (ún. home office) munkavégzés tehát egy hatékony megoldás lehet az olyan munkáltatók és munkavállalók részére, akik a koronavírus miatt különös biztonsági intézkedésekre kényszerülnek.

A home office-ból történő munkavégzésről a munkáltatónak és a munkavállalónak – amennyiben a munkaszerződés erre vonatkozó külön kitételt nem tartalmazott – külön meg kell állapodnia. A megállapodásban rögzíteni kell a home office-ból történő munkavégzés lehetőségét, valamint annak feltételeit, így többek között azt is, hogy milyen eszközzel kell a munkavállalónak a feladatait végeznie. A megállapodás akár külön dokumentumként, akár a munkaszerződés módosításaként is kivitelezhető.

A home office szabályzat

Azon munkáltatók számára, amelyeknél például a munkavállalók magas számára tekintettel az otthoni munkavégzés lehetősége kiemelten szükséges, erősen ajánlott az úgynevezett ’home office szabályzat’ megalkotása.

Ezen szabályzat bevezetésével ugyanis a munkáltató általánosságban szabályozhatja az otthonról történő munkavégzés lehetőségét és feltételeit. A szabályzat alkalmazásával az egyébként is magas számú munkaszerződések egyesével történő módosítása, vagy a home office lehetőségéről való megállapodások egyenként történő aláírása megelőzhető, és a munkavállalók számára egy egységes, jól átlátható feltétel-rendszer adható.

Az otthonról történő munkavégzéssel a vírusos megbetegedések megelőzhetők, illetve egy esetleges karantén esetén a munkavégzés folytatható. A koronavírus negatív gazdasági hatásai, és így a munkáltató és a munkavállaló érdekeinek sérelme a home office lehetőségének biztosításával, valamint egy kellően alapos home office szabályzattal csökkenthető.

 

Az otthonról történő ’home office’ munkavégzéssel, valamint a ’home office szabályzatokkal’ kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz!

2020-03-07, Munka, Polgári