Különös MUNKAÜGYI szabályok a járványveszélyes időszakban

Összefoglaltuk a legfontosabb szabályokat, amelyek a járványveszély, azaz a COVID-19 (korona) vírusfertőzés terjedése alatt vonatkoznak a magyarországi munkáltatókra, cégekre, vállalkozásokra és alkalmazottaikra, munkavállalóikra.

Kérjük azonban tisztelt olvasóinkat, hogy mindig frissen tájékozódjanak az alábbi kérdésekben, mivel a körülményekre tekintettel a jogi előírások naponta változhatnak! (Azaz jogi tanácsadásnak nem minősül – de arra is van lehetőség, ha ide klikkel.)

1. Otthoni munkavégzés, távmunka? – Nem kell hozzá szabályzat, vagy szerződés módosítás!

Főszabály szerint a munkáltató csak akkor léptethet életbe egyoldalúan a munkaviszonyra kiható intézkedéseket, ha azok munkaviszonyra vonatkozó szabályzatban már kilátásba voltak helyezve. A munkaszerződés módosításra pedig ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a szerződéskötésre.

A 47/2020 (III.18.) Korm. rendelet 6. § (2) bek. b.) pont alapján 2020.03.18-tól a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig  a munkáltató otthoni munkavégzést illetve távmunka végzést egyoldalúan is elrendelheti.

 

2. Távmunka? – Nem egyenlő a szabadsággal!

Bár az új szabályok értelmében nem születik róla külön munkaszerződésbe foglalt rendelkezés, de attól függetlenül, hogy a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen folytatja a munkavállaló a tevékenységet, a munkavállalóra ugyanazon kötelezettségek vonatkoznak, mintha a munkát a munkáltató telephelyén látná el.

 

Eltérő megállapodás hiányában a munkavállaló munkarendje ugyan kötetlen, de él a munkáltató utasítási joga és az elvégzett feladatok feletti ellenőrzési joga is. A munkavállaló távmunka esetén is szankcionálható, ha nem tesz eleget a munkaszerződésben foglalt kötelezettségeinek.

3. Mi van, ha megtehetné, de nem rendeli el az otthoni munkavégzést vagy a távmunkát a munkáltató? – Merjünk kérni!

Közös cél a munkahelyek megtartása! Az Mt. alapelvi szintű rendelkezések között előírja a jóhiszemű, tisztességes eljárás követelményét és a kölcsönös együttműködési kötelezettséget. A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat.

Megoldás lehet a kölcsönös kompromisszum.

 

4. Milyen kompromisszumos megoldások léteznek?

§ Munkaszerződéstől eltérő munkaidő beosztás – azaz fenntartható a munkavédelem, az egészségügyi előírások, tipikus időszaktól eltérő munkavégzés, és a rugalmas munkaidő szintén a munkaviszony fenntartását segíti elő.

§ Részmunkaidő bevezetése – amely csökkenti ugyan a munkabért, de járulékokat is, és ezzel a munkaviszony fenntartható.

 

5. Hogy menjek dolgozni a koronavírus járvány ideje alatt? – Változnak a munkaidő beosztás szabályai

Főszabály szerint a munkaidőt a munkáltató osztja be az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel. A  munkaidő beosztást írásban kell közölni egy hétre előre és a napi munkaidő kezdetét megelőző 168 órával.

A munkaidő beosztás a munkavállaló kérésére vagy a munkáltató körülményeire tekintettel módosítható a beosztás szerinti munkaidő kezdete előtt 96 órával.

Ezt a szabályt módosította a 47/2020 (III.18.) Korm. rendelet 6. § (2) bek. a.) pontja – azaz:

a munkáltató az előre közölt munkaidő beosztást a járványügyi helyzetre tekintettel a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően bármikor módosíthatja.

 

6. Elbocsátás a járvány idején? – Megeshet!

Az indokolás azonban nem mindegy. Önmagában a járványhelyzetre hivatkozva nem jogszerű a felmondás, de munkáltató működésével összefüggő okra hivatkozva már lehet az.  Ez esetben is csak „rendes” felmondás lehet a munkaviszony megszüntetés formája

 

7. Hazaküldhet a főnök ha kicsit köhögök? – Igen!

A munkáltató kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtése. Járványveszély ideje alatt ez a rendelkezés különös hangsúlyt kap. Az elvárást az Mt-n kívül a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény is deklarálja. Emellett a 47/2020 (III.18.) Korm. rendelet 6. § (2) bek. c.) pontja úgy fogalmaz, hogy a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket tehet.

 

Betartva a járványügyi óvintézkedéseket, Irodánk a rendkívüli helyzetben is készséggel áll ügyfeleink rendelkezésére telefonon, emailben, Skypeon egyaránt.

Ezen időszakban változatlanul lehetőség van a felmerülő jogi ügyekkel kapcsolatos konzultációra, megbízási szerződés megkötésére, jogi képviselet ellátására szóló ügyvédi meghatalmazás aláírására.

Kérdés esetén forduljon Irodánkhoz bizalommal!

 

2020-03-06, Munka