Polgári PERES szabályok a járványveszélyes időszakban

Összefoglaltuk a legfontosabb szabályokat, amelyek a járványveszély, azaz a COVID-19 (korona) vírusfertőzés terjedése alatt vonatkoznak a polgári peres eljárásokra, tárgyalás tartásra, az eljárások folyására.

Kérjük azonban tisztelt olvasóinkat, hogy mindig frissen tájékozódjanak az alábbi kérdésekben, mivel a körülményekre tekintettel a jogi előírások naponta változhatnak! (Azaz jogi tanácsadásnak nem minősül – de arra is van lehetőség, ha ide klikkel.)

Ítélkezési szünet – mire terjed ki és mire nem?

A járvány megelőzése érdekében 2020. március 15. napjától kezdődően rendkívüli ítélkezési szünet került elrendelésre. Ez egyrészről azt jelenti, hogy a bírósági tárgyalások megtartására nem kerül sor, másrészről a rendkívüli ítélkezési szünet a közjegyzői eljárásokra is kiterjed.

Azokban az ügyekben, ahol a tárgyalás kitűzésének lenne helye, vagy már ki van tűzve, ott sor kerülhet az eljárás félbeszakadásának megállapítására. Az eljárás félbeszakadásával minden határidő megszakad, a félbeszakadás megszűnésétől a határidők újra kezdődnek.

Ezt meghaladóan azonban a peres ügyekben a bíró valamennyi intézkedés megtételére köteles, ami nem igényli tárgyalás tartását.

Felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy a polgári perrendtartás szabályai szerint az ítélkezési szünet szabályait nem lehet alkalmazni, ha

1. törvény valamely eljárásra vagy valamely percselekményre soron kívül történő eljárást ír elő,

2. a felek ezt közösen kérték, vagy

3. törvény azt kizárja.

Továbbá az ítélkezési szünet szabályai nem vonatkoznak az alábbi esetekre:

1. ideiglenes megelőző és megelőző távoltartás ügyére

2. perindítást megelőző ideiglenes intézkedésekre

3. szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt, illetve annak megszüntetése és visszaállítása iránt indított perekre

4. végrehajtási perekre

5. bizonyos gondnoksági perekre

6. pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésével kapcsolatos ügyekre.

Tapasztalataink szerint gyakran felmerülő probléma, hogy a jelen helyzetben miként valósítható meg a különélő szülő, valamint a gyermek kapcsolattartása, hogyan alkalmazhatóak a folyamatos és az időszakos kapcsolattartás szabályai, illetve hogyan alakul a tartásdíj fizetési kötelezettség.

Mit lehet tenni? Segítünk!

Betartva a járványügyi óvintézkedéseket, Irodánk a rendkívüli helyzetben, a fenti kérdések felmerülése kapcsán is készséggel áll megbízóink rendelkezésére telefonon, emailben, Skypeon egyaránt, annak érdekében, hogy a bizonytalan helyzetben is teljeskörű jogi megoldással szolgálhassunk.

Különösen indokolt esetben – természetesen szigorú higiéniás szabályok betartása mellett – személyes ügyintézésre is sor kerülhet.

Ez élet nem áll meg és mi sem!

Ezen időszakban változatlanul lehetőség van tehát a felmerülő jogi ügyekkel kapcsolatos konzultációra, megbízási szerződés megkötésére, jogi képviselet ellátására szóló ügyvédi meghatalmazás aláírására.

§ Lehetőség van továbbá a peres eljárások előkészítésére, a rendelkezésre álló iratok tanulmányozására, a szükséges beadványok és mellékleteik összeállítására.

§ Lehetőség van fizetési meghagyásos eljárás iránti kérelem elkészítésére és benyújtására. 

§ Lehetőség van szerződések előkészítésére, megkötésére.

§ Lehetőség van peren kívüli egyeztetések lefolytatására, a felek álláspontjának közelítésére, egyezség kialakítására és ennek alapján okiratba foglalt megállapodás létrehozására.

 

Kérdés esetén forduljon Irodánkhoz bizalommal!

 

2020-03-02, Cég