A coaching tevékenység és a Btk. módosítása

Bár 2020. februárjában lépett hatályba a Büntető Törvénykönyv azon módosítása, mely a kuruzslás tényállását bővítve – és az „oktatással összefüggő jogosulatlan tevékenység” tényállását bevezetve számos kérdés merült már most fel a coach tevékenységet végzők számára. A törvénymódosításról írt korábbi cikkeink (1. rész, 2. rész) folytatásaként alább bemutatjuk a törvénymódosítás lényegét, és a szöveggel kapcsolatos lehetséges értelmezéseket.

A változások számos megválaszolatlan kérdést hoztak magukkal a Coach szakma hazai képviselői számára, mind a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok – így például a felnőttképzési törvény végrehajtásáról és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletek, a felnőttképzésről szóló törvény, illetve a Btk. módosításával összefüggésben.

Frissítve: 2020.09.04-vel!

Büntethető lenne a coach-ok tevékenysége?

A Btk. módosítása kiterjesztette a kuruzslás vétségének elkövetési magatartásait. A törvény szerint kuruzslást immár az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó tevékenység jogosulatlan kifejtésével is el lehet követni. A törvény azt kívánja elsősorban biztosítani, hogy az említett tevékenységeket kizárólag erre kiképzett szakemberek folytathassanak.

A Btk. ezen kívül kibővült a jogosulatlanul végzett oktatással összefüggő tevékenység vétségével, mely adott esetben a coaching tevékenységre vonatkozó képzéssel összefüggésben is megvalósulhat. A törvény rendelkezései szerint:

Aki

a) felsőoktatásban megszerezhető szakképzettséget igazoló oklevéllel vagy iskolarendszeren kívüli képzésben, illetve iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal összetéveszthető okiratot állít ki, vagy

b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott vagy azzal összetéveszthető

ba) szakképzettséget igazoló oklevelet,

bb) tudományos fokozatot,

bc) címet vagy

bd) rövidítést

jogosulatlanul adományoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Mennyire érinti a coaching-ot a törvénymódosítás?

A legfontosabb, hogy a törvényi rendelkezések első sorban az orvosi tevékenység, a pszichoterápiás gyakorlat, valamint az egyéb nem-konvencionális gyógyító eljárásokra vonatkozó tevékenység jogosulatlan végzését pönalizálják.

Nagyon fontos különbség ezen felül a coaching és a pszichoterápia között, hogy amíg a pszihoterápia a múltbeli traumákat igyekszik feloldani, a coaching tevékenység kizárólag a jövőre és a jövőbeli célokra koncentrál. A Coach tevékenység egyes értelmezések szerint nem tartozik bele a pszichoterápiás foglalkozást végző szakmák körébe.

Tekintettel arra, hogy a törvény-módosítás óta ilyen tárgyú hivatalos bírósági döntés még nem született, a coaching tevékenység és a kuruzslás kapcsolatáról hitelt érdemlő gyakorlati információval egyelőre nem rendelkezünk.

A felsőoktatási törvény módosítása

Nem csupán a coach-okra, hanem más szakmákra is jelentős változás vár a felsőoktatási törvény módosítása miatt.

A felnőttképzés eddigi fogalma egy iskolarendszeren kívül működő képzési forma, ami során nem jön létre hallgatói vagy tanulói jogviszony. A módosítás alapján ezek a tevékenységek immár bejelentés alapján végezhetőek csak, tehát minden szervezett célirányos, kompetencia-fejlesztésre irányuló oktatás és képzés bejelentés alapján végezhető ezentúl. Ebbe a körbe beletartozik a személyes jelenlétet igénylő és az online oktatás is, fontos megemlíteni azonban, hogy a workshopok nem tartoznak ebbe a körbe.

A bejelentést és az engedély kérvényezését (a későbbiekben pedig a felmerült adatváltoztatást és megszüntetést a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv által biztosított platformon lehet megtenni az alábbi linken.

§ Fontos kiemelni más szakmák szempontjából is, hogy a felnőttképzési államigazgatási szerv bejelentés és engedély nélkül, valamint szakképző intézmény engedély nélkül továbbra is végezhet felnőttképzési tevékenységet.

Fontos megemlíteni továbbá, hogy a felnőttképzési törvény hatálya alá azon képzési tevékenységek tartoznak, melyek valamilyen kompetenciát – azaz egy bizonyos tevékenységre vonatkozó alkalmasságot vagy jogosultságot biztosítanak a képzést elvégző személyek részére. Értelmezésünk szerint a coach tevékenység főszabály szerint nem kompetencia elsajátítására, hanem az azon résztvevő személy szellemi- lelki problémáinak feldolgozására, illetve az ebben való segítségnyújtásra irányul. Így – bármilyen oklevél, igazolás vagy egyéb dokumentum megszerzésének hiányában – a coach tevékenységen résztvevő ügyfél segítése értelmezésünk szerint nem tartozik a felnőttképzési törvény hatálya alá. Természetesen a coach oktatás már más téma, így egy coach oklevél megszerzésére irányuló képzés már minden bizonnyal a felsőoktatási törvény hatálya alá tartozik.

 Mi szükséges az engedély megszerzéséhez?

Az Fktv. egy igen összetett feltételrendszert állított össze. Ez alapján engedély annak adható, aki rendelkezik az előre összeállított, kidolgozott minőségirányítási rendszerrel, van ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszere megfelelő feltételekkel, valamint vagyoni biztosítékkal is rendelkezik. Természetesen az is feltétel, hogy a tevékenységi kör szerepeljen a nyilvántartásba vett oktatások/képzések között.

 

Vélemények a változásokról

Természetesen az érintett szakmabeliek is azonnal reagáltak a módosításokra. A coach szakma egyes képviselőitől kapott tájékoztatás szerint 2020. július 31-től a coach cím megszerzése csak felsőfokú szakirányú továbbképzésben lehetséges.

Ezen értelmezés szerint, akik magyar felsőoktatásban szerezték meg a coach képzettséget, a megnevezést továbbra is jogosultak használni, azonban akik erre nem nemzeti felsőoktatásban tettek szert – mint összetéveszthető megnevezést – a továbbiakban nem jogosultak a coach titulus használatára.

 

A törvénymódosításokkal és a coaching tevékenységgel kapcsolatos további információkért keresse bizalommal irodánkat!

2020-08-03, Munka, Polgári