Kijárási korlátozás alatti speciális esetek

A koronavírus járványra való tekintettel az elmúlt időben számos kormányzati rendelkezés született, melyek mindennapjainkban különböző korlátozásokat vezettek be. Ezen járványügyi intézkedések elsősorban a kijárási korlátozással, valamint bizonyos üzletek kötelező zárva tartásával kívánják a vírus terjedését megakadályozni. Cikkünkben olyan különleges esetekkel foglalkozunk, melyek kivételt képezhetnek a különböző korlátozások alól.

Figyelem: Cikkünkben a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott jogszabályok saját, egyedi értelmezésével, véleményezésével foglalkozunk. A jelen cikkben írtakkal a hatóságok jogértelmezése és gyakorlata eltérhet.

A hatályos rendelkezések értelmében este 8 és reggel 5 óra között tilos kimenni az utcára. Ez alól az olyan esetek képeznek kivételt, mint az egészségkárosodással vagy súlyos kárral fenyegető helyzet, munkavégzés, kutyasétáltatás vagy a versenysportolói tevékenység. Ezek a 484/2020 (XI. 10.) kormányrendeletben egyértelműen meghatározott szabályok, a hétköznapok során mégis előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyek vonatkozásában okkal merül fel a kérdés, vajon kivételt képeznek-e a tilalom alól.

Kutyasétáltatás – egyedül, vagy akár többen?

Felmerülhet a kérdés, hogy kutyát csak egyedül lehet-e sétáltatni, vagy a közös háztartásban élők kivihetik-e együtt a kutyát. Meglátásunk szerint erre a kérdésre két kormányrendelet összeolvasásával kaphatunk logikus választ. A 104/2021. (III.5.) kormányrendelet alapján a közös háztartásban élőkkel nem kell közterületen 1,5 méteres távolságot tartani, valamint szabadidős sporttevékenységet is csak egyedül vagy a közös háztartásban élőkkel folytathatunk. Ennek oka, hogy a közös háztartásban élőkkel együtt folytatott kültéri tevékenység nem növeli a vírus terjedésének kockázatát, hiszen otthon ugyanúgy – sőt nagyobb eséllyel – fertőzhetik meg egymást.

Ez arra enged következtetni, hogy a közös háztartásban élő személlyel lehet együtt is kutyát sétáltatni a kijárási tilalom ideje alatt, hiszen a vírus terjedésének visszaszorítását célzó és azonos jogalkotói szándék által vezérelt egyéb korlátozások sem vonatkoznak rájuk, mivel nem segítik elő a fertőzöttség növelését.

Sporttevékenység versenyengedéllyel – és sofőrrel?

Okkal merül fel a kérdés, hogy kivételt képez-e a kijárási tilalom alól az az eset, amikor versenyengedéllyel rendelkező kiskorú gyermekét szeretné valamelyik szülője hazavinni a késői edzésről, este 8 után. Ilyenkor evidens, hogy a kiskorú gyermek versenyengedély birtokában jogszerűen tartózkodik lakáson kívül, a szülő helyzete azonban már nem ilyen egyértelmű.

Tekintve, hogy a szülő és a gyermek közös háztartásban élő személyeknek minősülnek, az előző példában bemutatott logika mentén itt is arra lehet következtetni, hogy a szülő fuvarozhatja versenyengedéllyel rendelkező gyermekét, hiszen az a járvány terjedését nem segíti elő, ellenben ha például taxiba ültetné gyermekét a szülő, az a taxisofőrrel való érintkezés miatt már járványügyileg aggályosabb helyzetet eredményezne.

Munkavégzés

A kijárási tilalom alól kivételt képez a munkavégzés, melyet azonban igazolni szükséges. Az igazolás mintát ezen a linknen lehet letölteni. A kormányrendelet nem tér ki azonban arra, hogy munkavégzés alatt pontosan mit kell érteni: kizárólag a munkaviszonyban álló, éppen a munkavégzési kötelezettségét teljesítő személyek tevékenysége minősül munkavégzésnek, vagy esetleg a megbízási- vagy egyéb jogviszonyban álló személyek pénzkeresésre irányuló tevékenysége is megengedett?

A tapasztalat azt mutatja, hogy a személyfuvarozás, az ételszállítás és egyéb kereső célú tevékenységek megengedettek, ilyen tevékenységet végzőket ugyanis az esetleges igazoltatást követően a nyomozó hatóság rendszerint minden további nélkül tovább engedi. Nem tisztázott ugyanakkor, hogy ezen tevékenységeken felül mely további pénzkereső tevékenységek lehetnek kivételek a tilalom alól.

 

Összefoglalás

A fenti eszmefuttatásoktól függetlenül, mindenképpen javasoljuk figyelembe venni azt, hogy jelen cikk írásakor jogszabályban vagy hivatalos tájékoztatóban sehol sincsen explicit módon leírva, hogy a fenti esetek valóban kivételt képeznek-e a tilalmak alól. Irodánk fenti véleményében írtakra mindössze a feltételezett jogalkotói szándékból lehet következtetni. Szakértőink továbbra is azt tanácsolják, hogy mindenki tartsa be a jogszabályi előírásokat.

Irodánk a koronavírussal és a kijárási tilalommal kapcsolatos híreket és jogszabályokat folyamatosan nyomon követi. A vírussal kapcsolatos különleges intézkedések értelmezéséről és életünkre gyakorolt hatásáról szóló cikkeinkért látogasson rendszeresen vissza honlapunkra!

 

Amennyiben a koronavírus a koronavírussal, vagy a vírus terjedése érdekében bevezetett intézkedésekkel kapcsolatos jogi tanácsra van szüksége, keresse fel Irodánkat bizalommal tanácsadásért.

2021-03-01, Interesting