Válás – vita nélkül?

Egy válásba belekezdeni sosem egyszerű dolog. Egy hosszan elhúzódó válás időben, energiában és pénzben is megterhelő, így érdemes mielőbb megfelelő szakmai segítséget igénybe venni a konfliktuskezeléshez és a felek közötti megegyezés elősegítéséhez. Cikkünkben azon módszereket, megoldásokat vizsgáljuk, melyek a válás gyorsabb és olcsóbb lebonyolításában segíthetnek.

 

Feltétlenül szükséges a válás? Milyen alternatív vitarendezési módszerek léteznek?

Napjainkban több alternatív lehetőség áll rendelkezésre a megfelelő kommunikáció és a problémarendezés elősegítésére. Megoldás lehet a házastársak közötti vitás helyzetben az úgynevezett közvetítői eljárás (mediáció) igénybevétele. A közvetítő olyan szakember, aki semleges, békítő szerepet tölt be a felek között, igyekszik őket közös nevezőre hozni, és a peres folyamatot lehetőleg megelőzni, illetve a kialakult vitákat lehetőség szerint lerövidíteni.

Amennyiben a házastársak közötti békülésre van esély, úgy érdemes lehet párterápiát is igénybe venni, vagy akár az úgynevezett „próbaválás” is segíthet. A próbaválás nem hivatalos eljárás, ennek során a felek meghatározott ideig külön folytatják életüket. Ebben az időszakban lehetőség van átgondolni a másikhoz fűződő viszonyt, valamint a negatív érzések is lecsillapodnak idővel.

Abban az esetben ha mégis a válás mellett döntöttünk

A házasság felbontásának két kategóriáját különböztetjük meg: Ezek a közös megegyezéses és az úgynevezett tényállásos válások.

Amennyiben egy pár a közös megegyezés mellett dönt, jóval hamarabb és könnyebben válhat el a másik féltől. Tendenciák szerint, a legtöbben ezt a megoldást választják, legalábbis a válási folyamat általában ezzel kezdődik meg.

A közös megegyezéssel történő válás előnyei:

§ Ha a jogszabály által előírt feltételekben megegyeznek a felek, akár pár tárgyalás is elég a válás és a per lezárásához;

§ Nem a bíróság utasítása hanem kizárólag a felek közös megegyezése lesz az irányadó a per folyamán, így a felek számára kölcsönösen előnyösebb feltételekkel zárulhat a házasság;

§ Egyszerűbb a folyamat, nincs szükség tanúmeghallgatásokra, szakértői vélemények beszerzésére;

§ Pénzben és időben is kedvezőbb, nem kell járulékos költségeket fizetni, valamint a felek közti együttműködést is hatékonyabbá teszi. Ez különösen fontos lehet például közös gyermek elhelyezésének és láthatásának kérdésében

A közös megegyezéses válás feltételei:

A házasság közös megegyezésen alapuló felbontásának feltétele, hogy a házastársak a Polgári Törvénykönyvben tételesen felsorolt kérdésekben megegyezzenek. Ezek alapján a házasságnak teljesen és helyrehozhatatlanul meg kell szűnnie, így ez gyakorlatilag a válás végleges elhatározását jelenti. A házasság megszüntetéséhez a feleknek meg kell állapodniuk továbbá:

§ Közös gyermek esetén a szülői felügyeleti jog gyakorlásában;

§ A külön élő szülő és a gyermek kapcsolattartásával kapcsolatos kérdésekben;

§ A gyermektartásban;

§ A közös lakás használatának kérdéseiben;

§ Igény esetén házastársi tartásban.

Az új Ptk. rendelkezései szerint nem feltétele már a válásnak a közös vagyon részét képző ingóságokban való megegyezés.

A jelenlegi szabályozás szerint a házasságot kizárólag a bíróság bonthatja  fel, tehát abban az esetben is, ha a felek között létrejött a megállapodás, mindenképpen szükséges a válóper megindítása, majd abban a házastársak – legalább a fenti kérdésekre kiterjedő – megegyezésének bíróság általi jóváhagyása.

Fontos megemlíteni, hogy mint minden más családjogi kérdésben, a válás során a házastársak közös gyermekét érintő kérdésekben a gyermek érdekének kell elsődlegesen érvényesülnie.

 

A tényállásos válás

Amennyiben a házastársak a fenti kérdések bármelyikében nem jutnak megegyezésre, így a válás során jogvita alakul ki, tényállásos válásról beszélhetünk.

Ekkor a bíróság feltárja a házasság megromlásához vezető okokat, tanúmeghallgatásokat kezdeményez a pár közeli hozzátartozóitól, ismerőseitől, illetve a házasság felbontásához szükséges egyéb kérdésekre vonatkozó bizonyítást folytat le. A tényállásos válást bármelyik fél kezdeményezheti a másik beleegyezése nélkül is. A tényállásos válás csaknem minden esetben több idő, pénzt és energiát igényel a felek részéről, a hosszas, vitás eljárás a legtöbbször a házastársak gyermekeit viseli meg a legjobban. Ezen kívül, mivel egy konfliktusos helyzet kerül ilyenkor az előtérbe, ebből kifolyólag a bírói döntést az egyik fél szinte biztos, hogy sérelmezni fogja.

Milyen esetekben szükséges ügyvédi képviselet?

A házassági bontóperben ügyvédi képviselet nem kötelező. Mindazonáltal a tapasztalat azt mutatja, hogy még közös megegyezésen alapuló válás esetén is előnyös. éppen ezért ajánlott szakértő ügyvéd segítségét igénybe venni. A házastársak közötti megállapodás megszerkesztése, a keresetlevél beadása, valamint az egyes eljárási cselekmények lebonyolítása olyan szaktudást igényelnek, melyeket érdemes szakértőre bízni.

Tényállásos válás esetén a felek igényeinek érvényesítése érdekében célszerű ügyvédet fogadni. A hosszas bizonyítási eljárás, a gyermek-elhelyezési vagy vagyonjogi kérdések körében felmerülő vitában az ügyvéd hatékony jogi megoldásokat tud nyújtani a felek részére. Ez akár olyan abszurd szituációkban is megoldás jelenthet, mint amikor a felek között annyira elmérgesedett a viszony, hogy semmilyen formában nem tudnak egymás között kommunikálni.

Amennyiben válással kapcsolatos jogi segítségre van szüksége, keresse szakértő kollégáinkat bizalommal!

2021-04-01, Családjogi, Polgári