Szakmai blog - Civil

Sportszervezetek és nemzetközi sportszövetségek Magyarországon

Az Országgyűlés egy 2019 április 2-án elfogadott törvénymódosítással lehetővé tette a nemzetközi sportszövetségek magyarországi alapítását és Magyarországra települését.

De mit is jelent ez pontosan? És mi is az a nemzetközi sportszövetség? Ahhoz, hogy megértsük a törvénymódosítás célját, muszáj néhány elhatárolást megtennünk, és kicsit mélyebbre ásnunk a különböző sporttal kapcsolatos szervezetek világában.

2019-10-02, Civil, Interesting, Polgári

Cégkapu – civil szervezeteknek is kötelező!

2018. január 1-től kötelező jelleggel használatba kell venni az ún. cégkapu rendszert, amelyre történő regisztráció a gazdálkodó szervezetek mellett a civil szervezetek számára is kötelezően elő van írva 2017. augusztus 31-ig. A következő hónapokban további adatok megadása szükséges – ezért a regisztráció nem hagyható az év végére!

2017-08-02, Civil

Kötelező változás a civileknél

A gazdasági társaságokhoz hasonlóan, az egyesületek és alapítványok 2016. március 15. napját követően csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogyaz új Ptk. hatálybalépésének 

2015-12-03, Civil

Kötelező módosítás civilek számára

Fontos tudnivalók a civil szervezetek létesítő okiratának kötelező módosításáról

A gazdasági társaságokhoz hasonlóan, az egyesületek és alapítványok 2016. március 15. napját követően csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

2015-12-02, Civil

Civil szervezeteket megillető kedvezmények

1. Adomány adójogi fogalmának meghatározása

 A támogatásokon belül – a hozzá kapcsolódó kedvezmények érdekében – meg kell különböztetni az adománynak minősülő, illetve nem minősülő támogatásokat.

Adománynak minősül:

A közhasznú szervezet részére az Ectv. szerinti közhasznú tevékenység támogatására, az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy

2015-03-01, Civil

Keresés

Archívum

Kategóriák