" />

Köszöntő

Üdvözlöm a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda weboldalán!

Azért vagyunk, hogy segítsünk megoldani jogi problémáit és hozzájáruljunk üzlete fejlődéséhez ügyvédi munkánkkal. Szakmai partnereim és én, magas szintű szolgáltatás nyújtásával, gyorsan és precízen, de energiát és munkát nem kímélve kívánjunk megoldani problémáit, és levenni az Ön válláról a legnyomasztóbb terhet, legyen az egy (jog)vita, egy kezeletlen adósság, vagy egy átláthatatlan szerződés.

Lényegi megoldásokat kínálunk, hogy Ön az üzletre koncentrálhasson.
Várjuk Budapest szívében!

Szakmai blog

Munkaügyi változások 2017. július 1-vel

A Munka törvénykönyve változik 2017. július 1-vel az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelvének való megfelelési kötelezettség folytán. A Törvényjavaslat (továbbiakban: „Javaslat”), munkaidő-szervezésre vonatkozó szabályozásban eszközölne módosításokat.

(tovább…)

Illetékmentesség a cégeljárásban

A 2017. évi II. törvényben kihirdetett reform célja egyrészt azon adminisztratív terhek csökkentése, amelyek a vállalkozások és tulajdonosaikat terhelik, másrészt egyes cégformák alapításának megkönnyítése.

(tovább…)

Öt pontban az ingatlan adásvételi szerződések buktatói és kockázatai – mire figyeljünk oda?

 

Egy ingatlan adásvételi szerződés megszerkesztése komoly szakértelmet kíván, hiszen az eljáró ügyvédnek minden esetben szem előtt kell tartani mind az eladói, mind pedig a vevői oldal jogos érdekeit, valamint figyelemmel kell lennie az adott ügylet sajátosságaira is.

Rövid összefoglalónkban a teljesség igénye nélkül összegyűjtöttünk néhány, a gyakorlatban gyakran előforduló körülményt, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, ha szeretnénk, hogy minden fél számára problémamentesen záruljon az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló eljárás.

(tovább…)

Kötelező céges változások (tőkeemelés, Ptk hatálya alá helyezkedés)

Rohamosan közeleg a korlátolt felelősségű társaságok számára biztosított póthatáridő lejárta, melyről az új Polgári Törvénykönyv („Ptk”) hatályba léptető jogszabálya, az ún. Ptké. rendelkezik. Ez alapján a korlátolt felelősségű társaságoknak legkésőbb 2017. március 15. napjáig összhangba kell hozniuk létesítő okiratukat az új Ptk. rendelkezéseivel. Az új Ptk. előírásai minden cégre vonatkoznak.

(tovább…)

Drónok használat során okozott károkért való felelősség

Mi történik, ha a drón röptetése során kár keletkezik és ez a kár a drónnal kapcsolatban merül fel? Ki a felelős? Mikor áll fent a felelősség és hogyan lehet mentesülni? Ezen kérdéseknek jártunk utána. (tovább…)