Válás – vita nélkül?

Egy válásba belekezdeni sosem egyszerű dolog. Maga a hosszan elhúzódó válás időben, energiában és pénzben is megterhelő, így érdemes mielőbb megfelelő szakmai segítséget igénybe venni a konfliktuskezeléshez és a felek közötti megegyezés elősegítéséhez. Cikkünkben azon módszereket, megoldásokat vizsgáljuk, melyek a válás gyorsabb és olcsóbb lebonyolításában segíthetnek.

Kijárási korlátozás alatti speciális esetek

A koronavírus járványra való tekintettel az elmúlt időben számos kormányzati rendelkezés született, melyek mindennapjainkban különböző korlátozásokat vezettek be. Ezen járványügyi intézkedések elsősorban a kijárási korlátozással, valamint bizonyos üzletek kötelező zárva tartásával kívánják a vírus terjedését megakadályozni. Cikkünkben olyan különleges esetekkel foglalkozunk, melyek kivételt képezhetnek a különböző korlátozások alól.

Végrendelkezés a digitális javakról

Pár évvel ezelőtt még nehezen elképzelhető, futurisztikus elképzelésnek bizonyult egy-egy social media platformról, e-mail fiókról vagy elektronikus fizetőeszközről való végrendelkezés. Manapság az effajta digitális javak öröklésének kérdése egyre több embert érint, gyakoriak ugyanis azon esetek, amikor az örökhagyó digitális javaihoz és digitális oldalaihoz való hozzáférésre nagy szükség lehet. Cikkünkben a digitális javakról való végrendelkezéssel kapcsolatos kérdésekről értekezünk.

Hol tartsam a végrendeletemet?

A modern polgári jog szabályai szerint a végrendeleteknek két fajtáját ismerjük: egyfelől az írásbeli magánvégrendeletet, – melynek elkészítéséhez gyakran ügyvédi közreműködést vesz igénybe az örökhagyó – másrészt a közvégrendeletet, melyet csak közjegyző előtt lehet tenni. Cikkükben azt fogjuk vizsgálni, hogy fizikailag hol érdemes végrendeletünket tartani annak érdekében, hogy végakaratunk valóban megvalósulhasson.

A Polgári perrendtartás legfontosabb változásai – családjogi perek

A Polgári perrendtartás – amely a polgári perek lefolyásának szabályait határozza meg – jelentős változásokon esetett át egy 2020 végén elfogadott, átfogó módosítási javaslatnak köszönhetően. Az új szabályokat 2021. január 1-től kell alkalmazni és várhatóan komoly kihatással lehetnek a most indított és a már folyamatban lévő peres ügyekre egyaránt. Jelen cikkünk azon módosításokat tekinti át, melyek a családjogi perek vitelében hoznak változást.

Európai Uniós védjegyek sorsa a Brexit után

Az Egyesült Királyság kilépésével az Európai Uniós védjegyek által nyújtott jogi oltalom 2021 január 01-étől az Egyesült Királyságra nem terjed ki. Cikkünkben a Brexit által érintett védjegyek sorsával foglalkozunk, és gyakorlati tanácsokat igyekszünk nyújtani az olyan – elsősorban magyar – cégeknek, akik nemzetközi védjegyekben érdekeltek.

Mit tegyünk, ha nem megfelelő az ajándék? Elállás az adásvételi szerződéstől

Bárkivel előfordulhat, hogy az ünnepek alkalmával nem sikerül megfelelő ajándékot venni szerettének. Ilyenkor természetesen a nem tetsző ajándék helyébe szeretnénk vagy egy megfelelőbb, új ajándékot szerezni, vagy legalább kifizetett pénzünket visszakapni. Ehhez azonban érdemes tisztában lenni azzal, hogy az üzlethelyiségekben, illetve az online vásárolt termékek esetén milyen igényeket, jogokat érvényesíthetünk. Cikkünkben az adásvételi szerződésektől való elállás lehetőségével foglalkozunk.

Gyermekkel való kapcsolattartás a koronavírus járvány idején

A SARS-CoV-2 koronavírus járvány a különélő szülő gyermekkel való kapcsolattartását is megnehezíti. Különösen az ünnepi időszakban releváns kérdés, hogy a gyermekkel együtt töltött időt mennyiben befolyásolhatják a járványügyi intézkedések. Cikkünkben a koronavírus kapcsolattartásra gyakorolt hatásairól értekezünk.

Érthetően a 2020 őszi – téli járványügyi korlátozásokról

A SARS-Cov-2 (korona) vírus terjedésének aggasztó gyorsaságára tekintettel, ismét szigorú járványügyi korlátozásokkal kell szembe néznünk. Melyek ezek és mit jelentenek a gyakorlatban? Jelen cikkünkben e kérdésekre adunk választ.

A kötekedő személyiség problematikája egy válás során

A tisztelet és megbecsülés alapvető elvárás az emberi kapcsolatokban. A párkapcsolatban, illetve házasságban pedig elengedhetetlen. Nem szabad erről megfeledkezni a házasság felbontásakor sem. De mit lehet tenni, amikor a házastárs dühétől elvakultan nem hajlandó az ésszerű egyeztetésre? Egy igazi kötekedővel állunk szemben!

Archívum

Kategóriák

error: Alert: Content is protected !!