Korábbi partnerünkről készített felvételek felhasználásának szabályai

Fontos tisztában lenni vele, hogy milyen tartalmakat oszthatunk meg nagy nyilvánosság előtt, ugyanis a személyiségi jogok olyan esetekben is teljes védelmet élveznek, amikor nem is gondolnánk.

Jogsértő weboldalak

Magyarországon is léteznek olyan weboldalak (amelyeket direkt nem linkelünk be), melyeken felhasználók által közzétett, a korábbi partnerüket ábrázoló főként intim jellegű képeket találunk az adataikkal együtt. Az ilyen tartalmú oldalak sértik a személyes adatok védelmét, hiszen a képeken szereplő személyeket könnyű azonosítani.

Jogkövetkezmények

Az a személy, aki ezeket a képeket a rajta lévő személy engedélye nélkül használja fel polgári jogi jogsértést követ el, mivel ez a cselekménye sérti a képen szereplő személyiségi jogait. A sértett személy ilyen esetekben kérheti:

§         a jogsértő tevékenység folytatástól való eltiltást;

§         a jogsérelem megállapítását, továbbá

§         elégtétel adásra kötelezést és sérelemdíj megállapítást.

Büntetőjogi szempontból vétséget követ el az, aki különleges személyes adattal visszaél, tehát aki jelentős érdeksérelmet okoz vagy jogtalan haszonszerzés céljából ilyen adatokat kezel. Ilyen estben két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az illető.

Mit tegyünk, ha privát kép került ki rólunk az internetre?

Abban az esetben, ha valamelyik közösségi oldalon jelent meg a kép, mindenképpen tegyünk bejelentést az oldal üzemeltetőjénél, hogy töröljék az adott tartalmat. Ez a gyakorlatban ritkán működik, az oldal üzemeltetői legtöbbször elutasítják ezeket a kéréseket és rejtve működtetik az oldalt, így a végrehajtás is igen nehéz.

A másik lehetőség az, ha az adatvédelmi hatósághoz (NAIH) fordulunk, és egy formanyomtatvány kitöltésével panasz ügyet indítunk el. Ennek megfelelő alátámasztása esetén a kép feltöltője és az oldal üzemeltetője hivatalos felszólítást kap, hogy a képet távolítsa el a hatóság részéről.

További lehetőségként ügyvédi felszólítást is lehet küldeni az illető postai címére, melyben felszólítják, hogy törölje a képet, különben bírósági úton érvényesítjük az igényünket.

Meglátásunk szerint sokszor hatékonyabb megállapodni a weboldalak üzemeltetőivel, esetleg technikailag és jogilag képzett személyek segítségével kikényszeríteni a törlést.

 

Tanulságos ügy a hazai gyakorlatból

Az ügyben szereplő két férfi élettársi kapcsolatban állt egymással 2006 és 2008 között. A magánvádló e-mail fiókját közösen használták, így a terhelt ennek jelszavával tisztában volt. Szakításuk után a terhelt a korábban közösen használt e-mail címről kompromittáló képeket küldött ki a magánvádló összes e-mail kontaktjának.

Az első- és másodfokú ítélet alapján az effajta cselekmény rágalmazásnak minősül, mivel azt a terhelt bosszúból és nagy nyilvánosság előtt követte el. A Kúria ítéletében azt mondta ki, hogy a szexuális szokások és nemi identitás, valamint az ehhez kapcsolódó adatok az ember intim szférájába tartoznak, így ezek nagy nyilvánossággal való közlése sérti az emberi méltóságot és a személyiségi jogokat, így alkalmas rágalmazás vétségének megvalósítására, így akár szabadságvesztéssel is büntethető.

Ebben a konkrét ügyben felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a Bíróság.

A Google álláspontja a privát képek kapcsán

A Google alelnöke 2015-ben kijelentette, hogy egyre nagyobb probléma, hogy szaporodnak az olyan jellegű intim képek, amelyeket a szakítás után bosszúból töltenek fel az internetre. Így azok, akikről intim képek kerülnek fel a világhálóra a beleegyezésük nélkül, voltaképpen áldozatok, hiszen ezek a képek a személyes tartalmak körébe tartoznak. Ennek következtében 2015 nyarától lehetőség van a keresési találatok közül eltávolítani az ilyen jellegű tartalmakat.

Az ún. bosszúoldalak üzemeltetésének következményei

Olyan esetről is értesültünk, ahol az Egyesület Államokban 18 évnyi börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, aki több tízezer felhasználónak kínált lehetőséget arra, hogy volt párjukról intim jellegű képeket vagy videókat tegyenek közzé, sőt neveket, telefonszámokat, egyes esetekben akár Facebook-fiókot is csatoljanak a tartalomhoz.

A jogsérelem áldozatainak lehetősége nyílt rá egy másik oldalon keresztül, hogy töröljék a profiljukat pénzfizetés ellenében, így az elkövetőt többek közt zsarolás és személyes adatokkal való visszaélés körében találták bűnösnek.

Amerikában ekkor még nem, de Angliában már bűncselekménynek számít az ilyen jellegű oldalak üzemeltetése, valamint a bejegyzések máshol való közzététele. Az ilyesfajta cselekedet ott akár kétévi szabadságvesztéssel is büntethető.

 

Mi a fontosabb:  a személyiségi jog vagy a fénykép szerzői/tulajdonjoga?

Egy német bíróság mondta ki, hogy a korábbi partnernek kötelessége minden intim képet törölni, ha erre a másik fél kéri, hiszen a személyiségi jogok védelme fontosabb, mint a fotós tulajdonjogának a védelme.

A német bíróság erre a következtetésre egy olyan ügy kapcsán jutott, melyben egy hölgy azzal fordult a bírósághoz, hogy a korábbi partnere kapcsolatuk alatt számos intim felhasználásra szánt felvételt készített róla, bár akkor még a sértett beleegyezésével. Szakításuk után megkérte korábbi partnerét, hogy az ominózus képeket törölje, azonban ő ennek a kérésnek nem tett eleget. A bíróság pedig a sértett keresetének helyt adott, noha a korábbi partnere ezeket sem sokszorosítani, sem pedig terjeszteni nem kívánta.

 

Ha az Ön képmásával visszaélnek, hasonló jellegű jogsértés áldozatává vált, vagy csak szeretné korábbi kapcsolatából fakadó bizonytalanságot lezárni, forduljon hozzánk, segítségére leszünk!

2016-05-01, Adatvédelem, IT