Munkaügyi változások 2017. július 1-vel

A Munka törvénykönyve változik 2017. július 1-vel az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelvének való megfelelési kötelezettség folytán. A Törvényjavaslat (továbbiakban: „Javaslat”), munkaidő-szervezésre vonatkozó szabályozásban eszközölne módosításokat.

Munkaidőkeret

A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni, továbbá a munkavállalót írásban tájékoztatni kell a teljesítendő munkaórák számáról. A Javaslat tájékoztatási kötelezettséget ír elő a munkáltatóval szemben, amely megfelel a munkaidőkeret munkanapjainak számával, szorozva a napi munkaidő számával.

A munkaidőkeret tartama legfeljebb 36 hónap, vagyis 3 év, ha ezt objektív vagy műszaki, vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják.

A heti munkaidő 36 hónap munkaidő keret esetében sem haladhatja meg a 48 órát, 12 hónap átlagában. Ez lehetőséget biztosít a termeléshez igazodó munkarend megállapítására, mely a vállalkozások számára biztosít eltérést a kollektív munkaszerződésekkel kapcsolatban.

Órabéres munkavállaló munkabérét az adott hónapban irányadó általános munkarend szerinti munkanapok száma és a napi munkaidő alapján számolják ki.

Munkaidő

A munkáltató a munkaidő-beosztást legalább 1 hétre, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább százhatvannyolc órával korábban írásban közli. A Javaslat a jelenlegi napokban való megjelölés helyett a tájékoztatási kötelezettséget órákban határozza meg, de ez érdemi változást nem hoz.

A munkáltató, munkaidő kezdetét megelőző 96 órával korábban módosíthatja a beosztást, ha olyan körülmény merül fel, amely ezt indokolttá teszi. Illetve a munkavállaló kérésére is módosítható a munkaidő-beosztás.

Pihenőnapok

Heti 2 pihenőnapot kell biztosítania a munkáltatóknak, mely egyenlőtlenül is beosztható. Havi 1 pihenőnapot a munkáltatónak be kell osztani és havi 1 pihenőnapot vasárnapra kell beosztani, kivétel a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló.

Egyenlőtlen beosztás – 6 egybefüggő munkanapot követően – esetén legalább 40 óra tartamú és 1 naptári napot magában foglaló megszakítás nélküli heti pihenőidőt kell beosztani.

 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén, ha megszakítás nélküli, több műszakos vagy az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló számára havonta legalább 1 heti pihenőnapot be kell osztani, melynek havonta egyszer vasárnapra kell esnie.

Szabadság

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság kiadása során a hét minden napja munkanapnak számít, kivétel a beosztás szerinti pihenőnapot és a munkaszüneti napokat, továbbá a Munkavállaló mentesül a rendelkezésre állás vagy a munkavégzés kötelezettsége alól a beosztás szerinti munkanapon. A szabadságot a beosztás szerinti napi munkaidő óraszámában kell elszámolni.


Ha munkaügyben keres jogi tanácsadást, kérjük keressen minket a weboldalon található elérhetőségeken!

2017-05-02, Munka