Szabadon felhasználható fotók?

A szellemi alkotások közé tartozik mind a szerzői jogok, mind pedig az iparjogvédelem területe. A polgári jognak egy önálló területe ez, védelmére az olyan alkotások esetében kerül sor, amelyek személyes alkotó munkán alapulnak. A védelem feltételei annak alapján különböznek, hogy az alkotás a szerzői jog vagy az iparjog alá tartozik-e.

Jelen cikkünkben kifejezetten a szerzői jogokról, az ezekhez kapcsolódó védelmekről, valamint specializáltan a fotók, fényképfelvételekhez kötődő szabályozásról írunk.

A szerzői jogokról általában

Mint fentebb tisztázásra került, a szerzői jogok a szellemi alkotások jogának egy elkülönült része. Magyarország Alaptörvényének XXVI. cikkében találhatunk fundamentális szabályozást a szellemi alkotásokról, a X. cikkében pedig a szerzői jogokról. Jelenleg a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben találhatjuk meg a vonatkozó részlet szabályozást.

 

A szerzői jog tárgya

Az Szerzői jogról szóló törvény deklarálja a jogalkotó, hogy milyen kritériumokkal rendelkező alkotásokat tekint a törvény hatálya alá tartozónak. Ennek alapján azokat az irodalmi, tudományos illetve művészeti alkotásokat részesíti védelemben, amelyek a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jelleggel rendelkeznek.

A törvény egy távolról sem taxatív felsorolásban említi a leggyakoribb típusú alkotásokat, mint mindenképpen védelemben részesülő műveket. A gyakorlatban azonban, nem is annyira a mű, mindinkább az ahhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a szerzői jog tárgyai.

Az egyéni jelleget, mint védelmi kritériumot a leginkább úgy lehet elképzelni, hogy a mű visszatükrözi a szerző bizonyos tulajdonságait. Az eredetiséget pedig más művektől való elhatárolása illetve különbözősége adja.

Szerzői jogi védelem

A szerzői jogok ketté oszthatóak személyhez fűződő és vagyoni jogokra, eképpen osztódnak a védelem eszközei is, mivel azok a szerzőt megillető jogok formájában testesülnek meg. 

A személyhez fűződő jogok alapján a szerzőt megilleti a mű nyilvánosságra hozatalának, a neve feltüntetésének valamint a mű egységének védelmének joga. Mivel a több magában foglalja a kevesebbet is, természetesen dönthet úgy is például, hogy nem hozza nyilvánosságra a művet.

§ Tudta?A személyhez fűződő jogokról a szerző érvényesen sem mondhat le.

A vagyoni jogok alapján a szerzőt kizárólagosan megilleti a „mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználása és minden egyes felhasználás engedélyezése”.  Vagyoni jogok a többszörözés, a mű nyilvános előadás illetve ennek sugárzása, valamit az átdolgozás.

Fotók és fényképfelvételek

A Szerzői jogról szóló törvény alapján „fotóművészeti alkotás” összefoglaló megnevezés alatt kifejezetten deklarálja, hogy védelmet élveznek a fotók. A fényképeket azok létrehozásának pillanatától védi a szerzői jogi törvény.

Így tehát, abban a pillanatban, hogy „lenyomtuk” a fényképezőgép vagy mobiltelefon gombját, megilletnek minket a szerzői jog személyhez fűződő és vagyoni jogok feletti rendelkezés. Ily módon saját belátásunk szerint dönthetünk arról, hogy megosztjuk a társadalommal az alkotást vagy sem.

Léteznek kifejezetten olyan weboldalak, amelyeket azért hoztak létre, hogy a fotósok megosszák az általuk készített képeket és ezeket harmadik személyek szabadon letölthessék és felhasználhassák. Az ilyen weboldalakra történő regisztrációkor a fotósok kifejezetten elfogadják azt (például regisztrációkor kipipálnak egy négyzetet, vagy a „elfogadom” gombra kattintanak), hogy a műveiket szabadon felhasználhatják mások, és ezért cserébe nem kérnek díjazást, valamint a későbbiekben sem lépnek fel igényekkel. Ebben az esetben nincs szükség külön-külön engedélyre minden egyes felhasználáshoz, hiszen a korábban már lemondott az őt illető vagyoni jogok gyakorlásáról és ezt általában az oldal üzemeltetője szerzi meg. Érdemes tehát figyelemmel lenni hova, mit töltünk fel!

Gyakran előfordul, amikor a szerző jogosult marad, ugyanakkor engedélyt ad bizonyos felhasználási cselekményekre a weboldalt üzemeltetőknek. (Ez szintén tipikusan a weboldal használatának feltétele.)

A legnépszerűbb közösségi oldalak „Felhasználási feltételei” című dokumentumai kijelentik, hogy az adott felhasználó által feltöltött fotók és videók a feltöltő tulajdonában maradnak, ugyanakkor az oldal használatával jogosultságot ad bizonyos tevékenységekre a feltöltött tartalommal kapcsolatban.  Az egyik legnépszerűbb közösségi oldal így fogalmaz, „engedélyt adsz nekünk a tartalom tárolására, felhasználására, megosztására, megváltoztatására, futtatására, másolására, nyilvános előadására vagy megjelenítésére, fordítására vagy belőle származékos munkák létrehozására”. Ha elolvassuk a többi közösségi portál felhasználási feltételeit ugyanilyen, vagy hasonló kifejezéseket olvashatunk. Ezzel a felhatalmazással tehát, a szerző, a fotós a vagyoni jogai gyakorlásának egy részét engedi át a weboldalnak, általában térítés nélkül.

Tudta? Némely weboldalon a felhasználó által tett biztonsági beállítások korlátozhatják az üzemeltető felhasználását, ezáltal biztosítva azt, hogy a szerző ne legyen teljesen elrekesztve a saját jogaitól.

Tudta? Az Szerzői jogról szóló törvény részletesen szabályozza azokat az eseteket, amikor egy mű szabadon felhasználható. Ez általában az oktatás keretei között valósulhat meg, vagy olyan magánfelhasználás céljára, amely távolról sem üzletszerű és ekkor is, csak a szükséges mértékben.

 

Amennyiben jogi segítségre van szüksége szellemi alkotások létrehozásához vagy felhasználásához kapcsolódóan, forduljon bizalommal Irodánk felé!

 

 

2019-03-02, Interesting, IP