EU fogyasztóvédelmi szabályok megerősítése

A fogyasztóvédelmet érintő szabályok nemzeti és a globális szempontból is kiemelten fontosak, különös tekintettel a kereskedelmet érintő jogszabályokra. A fogyasztók kiszolgáltatott helyzetük miatt jelentős jogi védelemre szorulnak, így az Európai Unió is változtatott számos jogszabályon, amelyek a fogyasztók jogi pozícióját hivatottak kedvezőbb helyzetbe hozni.

Tudta? A fogyasztóvédelem, mint szakpolitikai terület, az Európai Unió megosztott hatáskörébe tartozik. Ebben az esetben a tagállamok csak abban az esetben alkothatnak kötelező érvényű aktust, amennyiben az Európai Unió jogalkotásra feljogosított szerve azt nem teszi meg.

Az Európai Uniós szabályok módosítása

A fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve számos módosításon esett át. A javasolt változások hátterében az a gondolat áll, hogy megfelelő szintre kell hozni az ügyletek átláthatóságát az online kereskedelemben, mindezt úgy, hogy a megfelelő fogyasztói jogok biztosítása ne csorbítsa a belső piac által megteremtett szabad versenyt.

Tudta? Fogyasztónak kell tekinteni azokat a természetes személyeket, akik nem a szakmájuk körében tevékenykedve járnak el, illetve nem kereskedelmi célból vásárolnak. Tehát, védelemben részesülnek azon személyek, akik saját szükségleteik kielégítésére vásárolnak terméket vagy vesznek igénybe szolgáltatást.

A webáruházak és az termékeket összehasonlító weboldalak látogatóit tájékoztatni kell arról, hogy a keresett kifejezés alapján listázott találatok sorrendje, jellemzői, egyedisége milyen algoritmus alapján szelektálódik. Ez azért kiemelten fontos, mert a vásárlók döntését könnyen befolyásolhatja a találati lista terjedelme, a megjelenített termékek elhelyezkedése.

Amennyiben egy eladó hirdetés formájában finanszírozza a termékének kiemelt helyen történő megjelenítését, úgy ezt egyértelmű és érthető módon a vásárlók tudomására kell hozni, mely egyrészről az eladó és a weboldal megállapodása alapján történik, továbbá azért fontos, mert térítés köteles.

Tájékoztatást kell adni arról is, hogy a terméket eladásra kínáló profil mögött természetes vagy jogi személy áll, továbbá azt is, ha esetleg azt az online felületet üzemeltetők kínálják eladásra.

Tudta? A fogyasztó szempontjából nem mindegy, hogy vállalkozástól vásárol terméket, különös tekintettel szavatossági igényekre, vagy éppen magánszemélytől, ezzel támogatva a piac kisebb szereplőit, de csökkentve saját szavatossági igényérvényesítési esélyeit.

A jogszabály változások egyik kardinális pontja, a hazánkat is érintő kettős minőségű termékek forgalmazása elleni hatékonyabb fellépés. Korábban már lehetett olvasni arról, hogy eltérő összetételű termékek kerültek forgalmazásra az Európai Unió más-más tagállamaiban (jellemzően nyugati és keleti területeken), mégis ugyanazzal a címkével és márkanévvel jelölték ezeket. Ez pedig fogyasztóvédelmi elvekbe ütközik, ugyanis megtévesztő magatartásnak minősül.

Az EU fentebb kifejtett törekvése lehetővé teszi, hogy a nemzeti hatóságok hatékonyabban lépjenek fel az ilyen és ehhez hasonló visszaélésekkel szemben.

Tudta? A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

 

Milyen büntetésekkel kell számolni?

Az új, szigorúbb fogyasztóvédelmi szabályok megszegéséért járó lehetséges szankció mértéke függ az elkövetett szabályszegés nagyságától, az érintett fogyasztói réteg nagyságától.

Legsúlyosabb szankcióként az adott kereskedő előző évi bevételének minimum 4 %-át kell kiszabni. Ha ez az összeg bármilyen okból nem lenne megállapítható, akkor egy átalány 2 millió euró összegű bírságot szabnak ki a nemzeti hatóságok. Az irányelv a legsúlyosabb büntetés legkisebb összegét határozza meg, egyebekben a tagállamokra bízza a bírságok mértékét (mely magatartást milyen mértékben büntet).

Így jobban tud igazodni a büntetés az adott tagállam jogrendszeréhez, mely növelné a szabályok hatékonyságát, mindamellett megvalósulna a jogharmonizáció, mely az egyik legfontosabb EU törekvés. A jogszabály megsértése elleni gyors és eredményes fellépés érdekében az Irányelv előírja a tagállamok nemzeti hatóságainak az együttműködését, amennyiben több tagállamot is érint a szankcionálandó magatartás.

Összegzés

A fentebb említett intézkedésekből kitűnik, hogy az Európai Unió jogalkotói fokozott védelemben részesítik a fogyasztókat, ezzel arányosan fontosnak tartják és kötelezik a vállalkozásokat ezen szabályok betartására. A szabályozás legfőbb motívuma, hogy a technika fejlődését követve, valamint az arányosság és a belső piac elvét szem előtt tartva, biztosítva legyenek a fogyasztók jogai.

2019-08-02, Kereskedelem