Munkavédelem és otthoni munkavégzés

A COVID-19 (korona) vírus járvány terjedésének lassítása, valamint negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a jogalkotó kormányrendeletben felhatalmazta a munkáltatókat az otthoni-, valamint a távmunkavégzés egyoldalú elrendelésére. Erre egészen a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig jogosult.

 

Az otthoni munkavégzés lehetősége

Korábban bemutattuk az otthoni munkavégzésre, illetve a távmunkára vonatkozó különös szabályokat. A járványhelyzetre gyors válaszként az otthoni munkavégzés elrendelése tekinthető jellemzőbbnek, így e jogintézményre korlátozzuk jelen cikkünket. Írásunkban az egészséges és biztonságos munkakörülmények és az otthoni munkavégzés körében felmerült kérdéseket mutatjuk be.

§ Tudta? A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szerint a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. Főszabályként elmondható, hogy a munkáltató kötelezettsége úgy szervezni a munkavégzést, ide értve a munkavégzés helyszínét és munkaidő beosztását is, hogy ezzel megfeleljen az egészséges és biztonságos munkakörnyezettel szemben támasztott elvárásoknak.

Munkavédelem

Sokakban felmerül a kérdés, hogy hogyan alkalmazandó a fenti előírás az otthoni munkavégzés körében, amikor nem a munkáltató biztosítja a munkavégzés helyszínét? Milyen jogszabályi előírások alkalmazhatóak a munkavállaló otthonának munkahellyé történő „átalakulásával” kapcsolatban?

A munkavédelmi törvény a távmunkához kötődően meghatározza a munkáltató kötelezettségeit a megfelelő munkakörnyezet kialakításával és fenntartásával összefüggésben, mivel távmunka esetében a felek a munkaszerződésben rögzítik a munkavégzés helyét. A törvény nem tartalmaz azonban előírást az otthoni munkavégzéssel kapcsolatban. Ebből következően nincs egységes jogi álláspont arról, hogyan kell értelmezni az előírásokat, azokat milyen módon kell az otthoni munkavégzésre alkalmazni.

A munkavédelmi törvény előírásai a munkáltató által létesített, illetve üzemben tartott munkavégzési helyekre, létesítményekre terjed ki. Mivel a munkavállaló otthonát nem a munkáltató üzemelteti, ebből adódóan kialakítható olyan álláspont, amely szerint az otthoni munkavégzésre a munkavédelmi törvény előírásai közül csak meghatározott szabályokat, így például a munkáltató által adott eszközök biztonságára vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

§ Tudta? Jelenleg az otthoni munkavégzés a vírushelyzetre tekintettel történő átmeneti megoldás, emiatt a munkáltatóknak sem lehetősége, sem pedig módja sincsen az egyes munkavállalóinak otthonában a munkavédelmi előírásoknak megfelelő körülményeket biztosítani.

Előreláthatólag, a pozitív tapasztalatok hatására, a veszélyhelyzet feloldását követően sok vállalkozásánál marad az otthoni munkavégzés, így kívánatos lesz jogszabályban rendezni a megváltozott viszonyokat.

Mivel mindkét fél érdeke, hogy fennakadás nélkül folytatódjon a munkavégzés, ameddig nincs konkrét jogszabályi előírás érdemes a feleknek megállapodásban vagy adott esetben home-office szabályzatban rendezni a megfelelő munkakörülmények biztosítását is, így például a munkavégzés helyszínén megfelelő ülőhely, természetes fény, világítás vagy IT biztonság és munkahelyi egészségmegőrzés feltételeit.

Az ilyen megállapodások, valamint a jövőre vonatkozó otthoni munkavégzést biztosító szabályzatok elkészítésében szakértő segítséget nyújtunk Önöknek. Keressenek minket bizalommal.

2020-05-04, Munka, Polgári