Európai Uniós védjegyek sorsa a Brexit után

Az Egyesült Királyság kilépésével az Európai Unióból, az Uniós védjegyek által nyújtott jogi oltalom 2021. január 01-től az Egyesült Királyságban problémákba ütözhet. Cikkünkben a Brexit által érintett védjegyek sorsával foglalkozunk, és gyakorlati tanácsokat igyekszünk nyújtani az olyan – elsősorban magyar – cégeknek, akik nemzetközi védjegyekben érdekeltek.

A védjegy a modern kereskedelem egyik legfontosabb eleme. A gazdasági szereplők számára kiemelten fontos cél, hogy saját termékeiket és szolgáltatásaikat a vásárlók egyértelműen hozzájuk társítsák. A védjegy jogosulatlan használói ellen való hatékony fellépés csak megfelelő védjegy birtokában lehetséges. A Brexit után kialakult helyzetben számos magyar cég is érdekelt az Egyesült Királyságra (is) kiterjedő védjegyekben.

Az alábbiakban a már bejegyzett, a bejegyzés alatt álló, illetve a jövőben bejegyzendő védjegyek sajátosságaival foglalkozunk:

A korábban már bejegyzett EU-s védjegyek sorsa

Az Európai Unió egész területére kiterjedő, ún. EUTM védjegyek által nyújtott jogi védelem 2021. január 01-től az Egyesült Királyságra már nem terjed ki. Az Egyesült Királyság Védjegyhivatala (IPO) ugyanakkor minden aktív EUTM védjegyhez egyező tartalommal megfelelő angol védjegyet készít, így a korábbi védjegy-jogosultak gyakorlati szempontból továbbra is védettek maradnak. A különbség mindössze az, hogy a védelmet ezentúl nem nyilvántartás, hanem az EU-s nyilvántartás és az IPO nyilvántartás együttesen biztosítja.

Az IPO védjegyeket automatikusan nyilvántartásba veszik az Egyesült Királyságban, és ugyanolyan védelmet nyújtanak, mintha már eleve IPO védjegyet szerzett volna meg a jogosult. Az IPO védjegyek az eredeti EUTM védjegy bejegyzési dátumát viselik, így lejárati idejükre is ez az időpont irányadó. A már bejegyzett védjegyek jogosultjainak az IPO védjegy nyilvántartásba vételéért fizetniük nem kell. A jogosultak külön igazolást (certificate) nem kapnak az IPO védjegyről, azonban védjegyük nyilvántartott adatai az adatbázisban elérhetők lesznek.

Ezért javasoljuk, hogy angol jogi képviselettel felvértezve rendezzék védjegyük egyesület királyságbeli sorsát. Britt kollégánk áll rendelkezésükre! 

A bejegyzés alatt lévő védjegyek

A bejegyzés alatt lévő EUTM védjegyek jogosultjainak 2021. szeptember 30. napjáig lehetőségük van azokkal megfelelő tartalmú IPO védjegyet is igényelniük. A már bejegyzett védjegyek sorsához hasonlóan ezen IPO védjegyek is osztják az EUTM védjegy adatait, így a benyújtás dátuma az EUTM védjegy benyújtásával megegyezik.

A bejegyzés alatt lévő védjegyek IPO általi regisztrációját kérelmezni kell, és azokért külön díjat kell fizetni. Az IPO védjegy vonatkozásában elektronikus eljárás esetén egy áruosztályra 170, míg minden további áruosztályra további 50 font illeték fizetendő. A papír alapú ügyintézés lassabb és drágább, így ezt nem javasoljuk igénybe venni.

Új védjegy bejegyzése

Új védjegy bejegyzésének igénye esetén, amennyiben az egész Európai Unió és az Egyesült Királyság területére egyaránt kiterjedő védjegy-oltalmat szeretnénk kapni, akkor az Unió és az Egyesült Királyság védjegyhivatalánál külön-külön kérelmet kell benyújtani. A kérelmeket a hivatalok egymástól függetlenül bírálják el. A kérelmek elfogadása esetén a jogosult külön EUTM és külön IPO igazolást kap, melyek együttesen azonban a korábbi (Brexit előtti) védjegyekével megegyező területi hatállyal bírnak.

Új védjegy bejegyzése iránti igény esetén mindenképpen érdemes szakmai segítséget igénybe venni. A védjegybejelentés elkészítésekor rendkívül fontos, hogy a megfelelő áruosztályokat jelöljük meg, illetve tisztában kell lennünk az egyes védjegy típusok sajátosságaival és azzal, hogy az adott helyzetben mely típusú védjegy nyújtja a legjobb védelmet.

 

Amennyiben hazai vagy nemzetközi védjegyoltalomra, az Egyesület Királyságban védjegy ügyintézésre van szüksége, forduljon Irodánkhoz bizalommal!

2021-01-02, IP, Kereskedelem, Polgári