Hol tartsam a végrendeletemet?

A modern polgári jog szabályai szerint a végrendeleteknek két fajtáját ismerjük: egyfelől az írásbeli magánvégrendeletet,  – melynek elkészítéséhez gyakran ügyvédi közreműködést vesz igénybe az örökhagyó – másrészt a közvégrendeletet, melyet csak közjegyző előtt lehet tenni. Azonban sokkal kevésbé ismert, hogy hol érdemes végrendeletünket tartani annak érdekében, hogy végakaratunk valóban megvalósulhasson….

Cikkünkben a végrendelet elhelyezésére nyitva álló lehetőségek a kevésbé célszerű megoldásoktól a megbízható, kifejezetten erre a célra létrehozott intézményekig felsorolásra kerülnek.

Otthon

Gyakorlatilag bárki tehet közreműködő nélkül érvényes végrendeletet, ha a tartalmi követelményeknek a dokumentum megfelel.

Így könnyen felmerül, hogy a végrendeletet az örökhagyó otthon helyezze el. Akár egy otthoni széf, vagy egyéb biztonságosnak vélt fiók megfelelő ötletnek tűnhet. Azonban ez a megoldás rejthet magában veszélyeket!

Gakori probléma, amikor az örökösök nem találják meg a végrendeletet, így az soha nem jut el hozzájuk illetve a hagyatéki eljárásba. Ha az örökhagyó jelezte korábban az örökösöknek, hogy végrendeletet készít, akkor az örökösök legalább a végrendelet létezéséről tudnak, azonban előfordulhat az is, hogy a dokumentum létezése titokban marad.

Egy másik veszély, ami az otthon tárolt végrendelet érvényre jutását veszélyeztetheti, ha bármilyen okból (természeti katasztrófa, lakástűz) megsemmisül. Ebben az esetben az örökhagyó akarata valószínűleg nem érvényesülhet.

Végül nem ritka feltételezés az örökösök között, hogy az elhúnyt mellett lévő örökös a számára nem kedvező végrendeletet megsemmesítette/elrejtette,

Az örökösöknél

Az örökösök gyakran közeli, bizalmi kapcsolatban állnak az örökhagyóval. Kézenfekvő tehát, hogy az örökhagyó valamelyikükre, vagy akár mindnyájukra – egy-egy példány átadásával – bízza végrendeletét.

Azonban ez a megoldás is rejt magában kockázatokat: Az örökös között felmerülő esetleges vita során előfordulhat, hogy egyes örökösök jobban járnának azzal, ha nem végrendelkezés útján, hanem törvényes örökléssel jutnának a hagyatékhoz. Emiatt az örökhagyóval fenntartott jó kapcsolat ellenére sem igazán célszerű náluk tárolni a végrendeletet.

Figyelembe veendő szempont az is, hogy az örökhagyó és az örökösök között még az örökhagyó életében fennálló viszonyt megronthatja a végrendelet tartalma.

Bankban

A bankok egyik legősibb szolgáltatása a biztonságos helyek, trezorok biztosítása. Ezek a széfek jó megoldásnak tűnhetnek annak, aki nem a lakásában szeretné őrizni a végrendeletét, hanem egy védett, külső helyszínen, amihez mégis hozzá tud férni.

Azonban a banki trezoroknak is vannak hátulütői. Egyrészt rendszeres, általában havi díjat kell fizetni értük, ami az évek során jelentős összeget tehet ki. Másrészt a széf helye kötött, a végrendelet elkészítője vagy személyesen, vagy meghatalmazott útján, de csak a bankfiókban tud végrendeletéhez hozzáférni.

Végül fontos kiemelni, hogy a bankfiókhoz kizárólag a hagyatékátadó végzés birtokában férhetnek hozzá az örökösök, így a végrendelet tárolásának ezt a módját – néhány kivételtől eltekintve – általában nem javasoljuk.

Az ajánlott megoldások

Közvégrendelet: Avégrendelkező már meglévő végrendeletét közjegyzői letétbe helyezi és kijelenti, hogy a dokumentumot végrendeletének tekinti. Ennek a típusú végrendelkezésnek előnye, hogy az így leadott dokumentum megjelenik a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett Végrendeletek Országos Nyilvántartásában, amely garanciát jelent arra nézve, hogy az az ügyfél után lefolytatandó hagyatéki eljárás során előkerül. A közvégrendeletnek hátránya azonban, hogy a magánvégrendeletnél – sőt még az ügyvéd közreműködésével elkészített végrendeletnél is – általában jóval drágább.

Ügyvédi közreműködéssel készített írásbeli magánvégrendelet: Amennyiben az örökhagyó biztos akar lenni abban, hogy végrendelete minden alaki és tartalmi feltételnek megfelel, érdemes a végrendelet elkészítésében ügyvéd közreműködését igénybe venni. A szakértő ügyvéd megbízásával a végrendelkező nyugodt lehet afelől, hogy végrendelete érvényes lesz. Emellett sok ügyvédi iroda – köztük Irodánk is – nyújt a végrendelet őrzésére vonatkozó letéti szolgáltatást.

Az ügyvéd közreműködésével készített végrendelet ráadásul a Végrendeletek Országos Nyilvántartásában, továbbá a Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett Központi Végrendeleti Nyilvántartásban is elhelyezhető, így garantálható az, hogy a hagyatéki eljárás során a végrendeletről a közjegyző és az örökösök is értesülnek. A nyilvántartásba vétel természetesen a végrendelet sértetlenségét is biztosítja.

Véleményünk szerint a végrendelkező számára a legtöbb esetben kézenfekvő és költséghatékony megoldás lehet az ügyvéd közreműködésével készített végrendelet, így általában kedves ügyfeleinknek is ezt javasoljuk.

 

Amennyiben végrendelkezne, vagy végrendelettel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, keressen minket bizalommal!

2021-02-02, Öröklés, Polgári