Szigorúbb jótállási szabályok 2022-től

Jogszabályi háttér

2022. január 01-ei hatállyal módosul a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet.

 

A jogszabály-módosítás minden olyan vállalkozást érint, amely közvetlenül vagy akár közvetett módon fogyasztónak minősülő vásárló részére értékesít árukat, vagy nyújt szolgáltatást.

 

Ki a fogyasztó?

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmező rendelkezései alapján, a 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény pedig a fogyasztó fogalmát a fentiekhez képest valamelyest pontosabban fogalmazza meg. Eszerint fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje

 

Az új szabályok lényege

A jogszabály-módosítás alapján 2022-től a gyártókra vonatkozóan új előírások lépnek hatályba.

Azok a gyártók, akik jótállást nyújtanak a termékük tartósságára, jótállási nyilatkozatot kell a fogyasztó rendelkezésére bocsássanak.

Ebben rögzíteni kell előírt tartalommal és jól érthető szövegezéssel:

  • § a jótállásra kötelezett nevét és címét;
  • § a jótállással érintett árut;
  • § a fogyasztó tudomására kell juttatni a jótállás érvényesítésének menetét;
  • § fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a gyártói jótállás nem érinti a kellékszavatossági jogait

 

A fogyasztók ezáltal nem csak az eladóhoz intézett termékszavatossági igénnyel élhetnek, hanem közvetlenül a gyártóhoz fordulhatnak hibás teljesítés esetében kijavítási, vagy termékcsere igénnyel, a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt.

 

A fentiek mellett ráadásul vita esetén a bizonyítási teher a jótállót, tehát a gyártót terheli, ellentétben a termékszavatossággal, melynél továbbra is a fogyasztót terheli a bizonyítás kötelezettsége.

 

Kötelező jótálls és gyártói jótállás?

Fontos megjegyezni, hogy a fenti szabályokat nem szabad összekeverni a régen működő, ún. kötelező jótállással. Ez a jogintézmény az eladó vállalkozásokra ró kötelezettségeket, a tartós fogyasztási cikk eladási árának függvényében, sávosan 1-2-3 év időtartamra, vagy új építésű lakások esetében. Szintén nem szabad összekeverni a kötelező jótállás esetében az eladó fél által fogyasztónak kiállítandó ún. jótállási jegyet a fent említett gyártói jótállási nyilatkozattal. Ezek a jogintézmények ugyanis egymás mellett párhuzamosan működnek a továbbiakban, de nem fedik le egymást.

 

Amennyiben jótállással, garanciával vagy szavatossággal kapcsolatos jogi kérdése van, forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz!

 

Tekintettel arra, hogy jelen cikkünk a 2021-es év utolsó blog-bejegyzése, ez úton kívánunk mindenkinek boldog ünnepeket és sikerekben gazdag új évet!

 

 

Szigorúbb jótállási szabályok 2022-től
2021-12-21, Kereskedelem