Ingatlan adásvétel hat lépésben

Ingaltan adásvételére vonatkozó szerződések általában

A tulajdonátruházó szerződések és azokon belül elsősorban az adásvételi szerződés kiemelt helyet foglalnak el a szerződési jogban. Ennek az az oka, hogy egyfelől a legegyszerűbb, legalapvetőbb igényeket kielégítő, másfelől a gyakorlatban a legnagyobb számban előforduló szerződésekről van szó.

Ha az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, az eladó a tulajdonjog átruházásán felül még köteles a dolog birtokának átruházására is és az adásvételi szerződést írásba kell foglalni.

A hatályos jogszabályok alapján, Magyarországon ingatlan eladása és vásárlása kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat vagy közjegyző által elkészített közokirat segítségével történhet. Ellenkező esetben a földhivatal nem jegyzi be a vevő tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba.

Cikkünkben hat pontban gyűjtöttük össze az ingatlan adásvétel lépéseit:

 

1. Az adásvétel feltételeinek felmérése

Az ingatlan adásvétel menete az eladó és a vevők közötti megállapodás felmérésével kezdődik. Ebben a lépésben a felek megállapodnak a lényeges tartalmi elemekről. Irodánk aktívan segíti a szerződéses feleket abban, hogy minden lényeges kérdés tisztázásra kerüljön a szerződéskötés során.

A szerződés legfontosabb kérdései a következők:

 • § a vételár összege és a kifizetés módja
 • § a fizetési ütemezés, határidők
 • § az ingatlanon fennálló esetleges terhek törlésének módja
 • § a birtokbaadás időpontja

 

2. Műszaki felmérés és megállapodás a felek között

A legtöbb esetben a vevők előzetesen meggyőződnek az ingatlan műszaki állapotáról, és a felek csak azt követően keresik fel az ügyvédet, hogy az ingatlan állapotáról meggyőződtek.

Szükség esetén azonban műszaki felmérés esetén külső partnerünk segítségét ajánljuk az ingatlan ellenőrzésében, illetve a rejtett hibák feltárásában. A műszaki állapotfelmérés során a szakemberek elsősorban az ingatlan főbb műszaki paramétereit vizsgálják:

 • § épület szerkezete
 • § épületgépészeti hálózat
 • § nyílászárók állapota
 • § víz és hőszigetelések állapota
 • § burkolatok és falazatok állapota

 

3. Jogi folyamat előkészítés

Az adásvételi szerződés megkötése előtt irodánk több dolgot is ellenőriz:

 • § tulajdoni lap lekérésével ellenőrizzük az ingatlanon fennálló terheket vagy megállapítjuk azt, hogy az ingatlan tehermentes
 • § a szerződéstervezetet elküldjük a feleknek véleményezésre, esetleges észrevételek esetén módosítjuk azt
 • § amennyiben a vevő bankhitelt is igénybe vesz a vásárláshoz, irodánk előzetesen tájékozódik a banki hitelek feltételeiről és a tervezetet ennek alapján készíti el
 • § ellenőrizzük mindegyik fél okmányait, azok érvényességéről megbizonyosodunk

 

A sikeres ellenőrzést és azonosítást követően a szerződésbe véglegesen belekerülnek a vevő és az eladó adatai, illetve olyan kiegészítő információk is, mint az eladó bankszámlaszáma, a fizetési ütemezés és részletek, a birtokbaadás végső határideje, illetve az esetleges energetikai tanúsítvány száma.

Amennyiben az ügy hosszabb előkészítést kíván (például valamely teher töröltetése miatt), akkor irodánk tájékoztatja a feleket arról, hogy ez hozzávetőlegesen mennyi idővel növeli meg az ügymenetet.

 

4. Szerződés megkötése

Amint az adásvételi szerződés elnyeri végleges formáját, irodánk egyeztet a szerződő felekkel a szerződés aláírásának időpontjáról.

A megbeszélt időpontban az ügyfelek általában Budapest szívében található irodánkban  jelennek meg, ahol a szerződés aláírása előtt munkatársunk teljes körű tájékoztatást ad az adásvételi szerződésről, és a feleket terhelő kötelezettségekről.

 

5. Földhivatali és hatósági eljárás

A szerződés aláírását követően, az ingatlan adásvétel utolsó szakaszában irodánk benyújtja az illetékes hatósághoz a tulajdonosváltás bejegyzése érdekében szükséges iratokat.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásnak ún. igazgatási szolgáltatási díja van, melynek mértéke tulajdonjog bejegyzési kérelem esetén ingatlanonként 6.600.-Ft.

Az eljárás maximális időtartama 60 naptári nap, általában azonban a földhivatal ennél rövidebb idő alatt lefolytatja az eljárást. Lehetőség van ún. soron kívüli eljárás igénylésére is, ennek 10.000,-Ft-os felára van, melyet szintén a hivatalnak kell megfizetni. A soron kívüli eljárás gyorsabb ügyintézést biztosít. 

 

6. Birtokátruházás

A felek a szerződésben rögzítettek szerint kötelesek az ingatlan birtokának átruházására. Ennek során a felek jegyzőkönyvben rögzítik az ingatlan mérőóráinak állásait, és átadásra kerülnek a kulcsok is. Irodánk a birtok átruházásához szükséges jegyzőkönyv sablonnal segíti a gördülékeny ügyintézést.

 

Amennyiben ingatlan adásvétellel vagy tulajdonátruházó szerződésekkel kapcsolatosan kérdése van, illetve polgári jogi területen segítségre van szüksége, keresse irodánkat bizalommal!

Ingatlan adásvétel hat lépésben
2023-07-18, Ingatlan, Polgári, Real estate