Társasházi kisokos (5. rész): Társasház alapítása, alapító okirat

Mikor alapítható társasház?

Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiség van vagy alakítható ki. A külön tulajdonként meg nem határozott épületrész a tulajdonostársak közös tulajdonába kerül.

 

Mik a társasház alapításának feltételei?

A társasház alapítás feltételei közé tartozik az alapító okirat elkészítése, ami lehet közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat. Az alapító okirat az ingatlan-nyilvántartásba kerül. 2014. január 1-től az alapító okirat földmérő által készített vázrajzot kell benyújtani a földhivatalba. Új társasház alapításkor a teljes épület alaprajzát el kell készíttetni a földmérővel.

 

Miért fontos a társasházi alapító okirat?

A társasházi alapító okirat célja a több lakásból vagy nem lakás célú helyiségből álló épület esetén az alapvető tulajdoni viszonyok rögzítése. Tételesen tartalmazza a közös, valamint a külön tulajdonba tartozó helyiségeket, épületrészeket. Ezek meghatározása azért lényeges, mert ez dönti el, hogy ki rendelkezik ezekkel kapcsolatban. A közös tulajdoni részről a társasház közgyűlése, míg a külön tulajdoni részről maga a tulajdonos rendelkezik.

 

Mit kell meghatározni egy alapító okiratban?

A külön tulajdonba kerülő lakásokat, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, a közös tulajdonban álló épületrészekből és a földrészletből az egyes tulajdonostársakat megillető - a külön tulajdonba kerülő lakáshoz tartozó - tulajdoni hányadot és ezek meghatározásának módját, a közös tulajdonba kerülő épületrészek felsorolását, az ingatlan-nyilvántartás szabályai által megkívánt egyéb adatot, jogot és tényt, a közösség közös nevét, amely egyéb megjelölés hiányában a társasház címe, a társasház megjelöléssel együtt.

 

Mik az alapító okirat elkészítéséhez szükséges okiratok?
  • tulajdoni lap
  • építési engedély
  • jogerős használatbavételi engedély
  • épületfeltüntetési vázrajz
  • szintenkénti alaprajz

 

Hogyan készül el a vázrajz?

A földmérő felméri az épület egészét, majd elkészíti a vázrajzot és a hozzá tartozó kérelmet. Ezt a dokumentációt be kell nyújtani záradékolásra a földhivatalba. Ha a földhivatal a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelőnek találja a dokumentációt, záradékolja a vázrajzot. Ezt követően, ezzel együtt lehet az alapító okiratot vagy annak módosítását a rajzokkal és az esetlegesen szükséges hatósági bizonyítvánnyal együtt beadni a földhivatalba.

 

Új épület esetén is hasonló az eljárás?

Új épület esetén az építtető köteles alapító okiratról szóló szándéknyilatkozatot benyújtani a földhivatalnak, majd csak ezután adhatja be a végleges okiratot, mivel ennek hiányában a ház albetétekre osztása nem jegyezhető be a tulajdoni lapra.

 

Több földrészleten is létrehozható társasház?

Nem. Társasház nem hozható létre több földrészleten, mivel a társasházi törzslapon csak egy helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet szerepelhet.

 

Szükséges-e jogi képviselet társasház alapításához vagy az alapító okirat módosításához?

Igen. Az alapító okiratot és annak módosítását, ideértve a kétharmados közös tulajdont elidegenítő határozatot is közokiratba vagy ügyvéd/jogkörén belül jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

 

Milyen szavazati arány szükséges az alapító okirat módosításához?

Az alapító okirat megváltoztatásához valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges, és a változást be kell jelenteni a földhivatalnak. Természetesen például a kétharmados elidegenítés esetében ez nem szükséges. Kivételt képez az eset is, ha az alapító okirattal, illetve annak módosításával a tulajdonosok négyötöde egyetért és a kisebbségben maradt tulajdonostársak a szavazás napjától, illetve írásbeli szavazás esetén a négyötödös szavazási arány elérésétől számított 30 napon belül nem élnek keresetindítási jogukkal, úgy az alapító okirat, illetve annak módosítása hatályba lép.

 

Szakmai cikkünk tájékoztató jelleggel készült, mely nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.
Amennyiben a társasházi joggal kapcsolatosan kérdése van, illetve polgári jogi területen segítségre van szüksége, keresse irodánkat bizalommal!
Társasházi kisokos (5. rész): Társasház alapítása, alapító okirat
2023-11-23, Ingatlan, Polgári, Real estate