Társasházi kisokos (6. rész): Számvizsgáló bizottság

Mi a számvizsgáló bizottság feladata a társasházban?

A számvizsgáló bizottság a társasház azon szerve, amely bármikor ellenőrizheti a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság ügyintézését.

A bizottság havonta ellenőrzi a közösség pénzforgalmát, illetve komolyan példázza a neki szánt szerepet az az előírás, miszerint ez a választott szerv véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatot. Így különösen a számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján elkészített éves elszámolást és a következő évi költségvetést, valamint a szervezeti-működési szabályzat által meghatározott értékhatár felett a bemutatott számlákat is.

A bírói gyakorlat szerint a számvizsgáló bizottság véleményének hiánya a jogszabály és az SZMSZ erre vonatkozó előírása ellenére sem teszi érvénytelenné a közgyűlés határozatát. A bizottság véleményezése csupán lehetőség a társasház, és kötelezettség a számvizsgáló bizottság részére, érvényességi kellékké tétele azonban azért is kizárt, mert a törvény értelmében számvizsgáló bizottság sem működik valamennyi társasházban.

 

Kötelező-e számvizsgáló bizottságot választani?

Abban a társasházban, amelyben huszonöt lakásnál több lakás van, a közösség gazdálkodásának ellenőrzésére számvizsgáló bizottságot kell választani.

 

Melyek a törvényi rendelkezések gyakorlati lehetőségei és korlátai?

A számvizsgáló bizottság bármikor ellenőrizheti a társasház üzemletetési és pénzügyi teendőinek elvégzését. Ennek legegyszerűbb módja, ha felkeresi a közös képviselőt, és előre egyeztetett időpontban betekintést kér a társasház könyvelésébe, mely kérésnek a közös képviselő köteles eleget tenni.

Emellett a számvizsgáló bizottság szintén jogosult a társasház működését érintő kifizetések és bevételek számviteli bizonylatairól másolatot kérni. A társasház bankszámlájáról készült számlatörténetbe, illetve kivonatba betekintést nyerni ezzel szemben csak személyesen van lehetőség, ugyanis a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezései szerint ezeknek sokszorosítása és terjesztése a feltüntetett személyes adatok miatt csak az érintett személyek írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

A közös képviselő díjazása abban az esetben a bizottság hatásköre, ha a közös képviselő a lakóközösségből kerül megválasztásra, és tevékenységéért cserébe tiszteletdíjban részesül. Amennyiben a közös képviseletet külső cég, vagy vállalkozó látja el, a díjazás a közgyűlés által elfogadott képviseleti ajánlatban feltüntetett összeg lesz. A képviseleti díj esetleges változását a közös képviselő a kidolgozott éves költségvetésben feltünteti, amelyet a költségvetés elfogadásával a lakóközösség tudomásul vesz.

 

A számvizsgáló bizottságnak milyen felelőssége van?

A számvizsgáló bizottságnak nincsen kiemelt felelőssége, nevesített felelőssége törvény szerint a közös képviselőnek és az intéző bizottságnak van. A számvizsgáló bizottság a tulajdonosok ellenőrző szerepű szerve, nem végez képviseleti ellátást, vagy társasház kezelést. Kiemelkedő jelentőségű tanácskozó szerepe van, illetve az éves beszámolót kell véleményezniük, ahhoz írásban, szóban hozzátenni a meglátásaikat és az ellenőrzésekről szóló beszámolást.

 

Mit tartalmazzon a számvizsgáló bizottság ellenőrzési jelentése?

Jogszabályban nincs kötött forma megadva. A jelentés formáját és annak tartalmát a számvizsgáló bizottsági tagok szabadon állapíthatják meg.

 

Szakmai cikkünk tájékoztató jelleggel készült, mely nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.

Amennyiben a társasházi joggal kapcsolatosan kérdése van, illetve polgári jogi területen segítségre van szüksége, keresse irodánkat bizalommal!

Társasházi kisokos (6. rész): Számvizsgáló bizottság
2023-12-08, Ingatlan, Polgári, Real estate