" />

Mi marad a YouTube-on? Az Európai Unió új szerzői jogi irányvonala

Az Európai Parlament – 2016/0280 (COD) a digitális egységes piacon a szerzői jogról – amely gyökeresen megváltoztatja az interneten legálisan és a nagyközönség számára elérhető tartalmakat. Az irányelv célja az, hogy megvédje a tartalomkészítőket, vagyis az alkotókat – de egyben erősen korlátozza a szerzői jog által védett tartalmak közzétételét. A heves viták és ellenvélemények ellenére az Európai Parlament 2019. március 23-án véglegesen elfogadta az Unió új szerzői jogi irányvonalát rögzítő irányelvet. Mivel irányelvről van szó így nem közvetlenül hatályos, hanem a tagállamoknak 2 éve lesz arra, hogy egyedi jogszabályt alkossanak, majd bevezessék azt.

Franchise jogosultak jogainak korlátai – az EU joggyakorlata alapján

Az Európai Unió bíróságának gyakorlata több eseten keresztül kimunkálta azokat az elveket, amelyek meghatározzák az uniós kereskedelemben alkalmazható korlátokat, többek közt a franchise szabályokat és a kereskedelmi láncolatban lefelé mutatott megkötéseket. Így a versenyjogi előírásokra betartására, földrajzi hátrányok alkalmazásának vagy a védjegyjogi  visszaélések tilalmára mutatott rá a bíróság.

Szabadon felhasználható fotók?

Jelen cikkünkben kifejezetten a szerzői jogokról, az ezekhez kapcsolódó védelmekről, valamint specializáltan a fotók, fényképfelvételekhez kötődő szabályozásról, közte a fényképek felhasználásának kérdéseiről írunk.

Magyar cégek hivatalos elektronikus kommunikációs kötelezettségei

Minden gazdálkodó szervezetnek kötelező az elektronikus ügyintézés 2018. január 1-jétől, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv feladat- és hatáskörébe tartozó, valamint e szervek jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához, vagy módosításához szükséges ügyekben.

Az új Nemzetközi Magánjogi törvény

Új nemzetközi magánjogi törvényt fogadott el a magyar Országgyűlés. A 2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról 2018. január elsején lépett hatályba, mely több évtized után váltja fel a 1979. évi 13. számú törvényerejű rendeletet.

Ingatlanjogi változások és fontosabb hírek 2018. október – december

A 2018. év utolsó hónapjai is érdekes változásokat hoztak. Összefoglaltuk és értelmeztük!

Zártkörűen működő részvénytársaság alapítása – második rész

Kevésbé szokásos vállalkozási forma, mint a kft, mégse mondható ritkának a zrt (zártkörűen működő részvénytársaság) Magyarországon. Cikkünk bevezető része után, a második részében a részvények előállítás általában és konkrét lépésekre bontva foglaltuk össze.

Zártkörűen működő részvénytársaság alapítása – első rész

Kevésbé ismert és használt, mint a kft, mégse mondható ritkának a zrt (zártkörűen működő részvénytársaság) Magyarországon. Első részben az ehhez szükséges alapvető elvárásokat, adatokat és az alapítás lépéseit foglaljuk össze.

A túlóratörvény legfontosabb megállapításai

A hírekben “rabszolgatörvényen” is emlegetett törvény megítéléséhez részletesen elemezzük a törvény rendelkezéseit, a túlóra munkáltatói kezelésének eszközeit és korlátait.

Versenytilalmi megállapodás a gyakorlatban

A munkavállalót a munkáltató felé fennálló kötelezettségei általánosságban csak a munkaviszony fennállása alatt terhelik, azonban bizonyos megkötések a munkaviszony megszüntetése után is vonatkoznak a munkavállalóra. Ilyen például, hogy a munkavállaló bizonyos ideig hasonló üzleti területen való elhelyezkedéstől köteles tartózkodni, amelyet versenytilalomként nevezünk.

Archívum

Kategóriák

error: Alert: Content is protected !!