" />

Köszöntő

Üdvözlöm a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda weboldalán!

Azért vagyunk, hogy segítsünk megoldani jogi problémáit és hozzájáruljunk üzlete fejlődéséhez ügyvédi munkánkkal. Szakmai partnereim és én, magas szintű szolgáltatás nyújtásával, gyorsan és precízen, de energiát és munkát nem kímélve kívánjunk megoldani problémáit, és levenni az Ön válláról a legnyomasztóbb terhet, legyen az egy (jog)vita, egy kezeletlen adósság, vagy egy átláthatatlan szerződés.

Lényegi megoldásokat kínálunk, hogy Ön az üzletre koncentrálhasson.
Várjuk Budapest szívében!

Vélemények

Informatikához kapcsolódó jogi kérdésekben Gábor és kollégái olyan szakemberek, akikkel érdemben lehet beszélni, és értik, én mit mondok. Ez nagy kincs.

S. Péter – backend programozó/vállalkozó

 

A kft-nket kellett sürgősen módosítani, amit gyorsan és hiba nélkül megoldottak. Köszönöm!

D. Balázs – vállalkozó/építőipar

 

Ha nincs a Havas-Sághy Ügyvédi Iroda, akkor a válásom után kettesben maradtunk volna a lányommal, minimális anyagi lehetőségekkel.

G. Szilvia – bontóperes ügyfél

Öt éve képviselik a cégünk érdekeit minden fronton. Több irodával dolgoztatunk, de Gáborék a kedvencek. Nem véletlenül.

Ch. Zoltán – vezérigazgató, kkv

2003 óta dolgozunk együtt Havas-Sághy és Társai Ügyvédi irodával. Azon kívül, hogy segítettek cégünk indulásában, a mai napig jogi hátteret biztosítanak mind itthoni, mind nemzetközi viszonylatban is.

B.H. Attila – szoftverfejlesztő, ügyvezető kkv

Szakmai blog

Szerzői jogok és az esküvői fotók

Az esküvő a házaspár közös életének egyik legmeghatározóbb pillanata. Természetes, hogy ezt az alkalmat szeretnék megőrizni, amire a legpraktikusabb megoldás, ha egy profi fotóst kérnek fel az életre szóló pillanatok megörökítésére. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy kinek a tulajdonába kerül az elkészült fotósorozat? Az újdonsült házaspár szerez tulajdont, mint megrendelő vagy az elkészítő fotós lesz a képek „ura”? Alábbi cikkünkben a házassági fotók szerzői jogi kérdéseire keressük a választ.

A fényképek, mint szerzői művek

A kiinduló pontot a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény adja, amely jogszabályhely egyértelműen rögzíti, hogy a fotóművészeti alkotás szerzői jogi védelem alá tartozik. Ugyanakkor meghatározza a jogalkotó, hogy a védelem csak abban az esetben illeti meg a művet, amennyiben az a szerző teljesítményéből fakadó egyéni, eredeti jelleggel rendelkezik.

Az egyéni, eredeti jelleg

Megfogalmazódhat a kérdés, hogy egy esküvői fotósorozat mennyiben hordoz egyéni, eredeti jelleget, azaz mennyiben tekinthető szerzői műnek. A Szerzői Jogi Szakértői Testület egyik szakvéleményében megállapította, hogy: „A fényképfelvétel egyéni eredeti jellege a fotós által elkapott pillanat sajátosságában ragadható meg; az ábrázolt ifjú pár boldog, bensőséges érzelmeinek megjelenítését a beállítás, a megvilágítás és a képalkotó instruálása is segíti. […] A fényképfelvétel digitális utómunkálata során tudatos képalkotói munkával és technikai alkalmazásokkal a kép hangsúlyosabban egyéni, eredeti jellegű lett.”

A szerző személye

A törvény 4.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy a szerzői jog azt illeti meg, aki a művet megalkotta, a művet létrehozó személyt nevezzük szerzőnek. Mivel az esküvőn a fényképeket a fotós készíti, a képek szerzőjének is ő tekintendő. Mindezek alapján okkal hihetnénk azt, hogy az esküvői képek tulajdonosa a fotós, lényeges elem ugyanakkor, hogy a fotós kifejezetten a házasuló pár megbízásából vesz részt az esküvőn, ez pedig árnyalja a képet.

A személyhez fűződő jogok

A szerzői jogok személyhez fűződő és vagyoni jogokból állnak, ezek eltérő forgalomképessége miatt pedig az esküvői képek összetettebb jogi megítélés alá esnek. A szerző személyéhez fűződő jogok, mint a nevük is mutatja, a művet létrehozó személyhez, esetünkben tehát a fotóshoz kötődnek. A törvény értelmében e jogok semmilyen úton sem különülhetnek el a szerzőtől. Ilyen személyhez fűződő jog például a névjog, mely kizárólag a szerzőt jogosítja fel arra, hogy nevét – fényképek esetében általában kis szignó vagy vízjel formájában – szerzőként feltüntesse az elkészült fényképen.

A vagyoni jogok

A szerzői jogok másik csoportját a részben forgalomképes úgynevezett vagyoni jogok alkotják. Forgalomképességükből kifolyólag a vagyoni jogok örökölhetőek és bizonyos törvényi feltételek megvalósuláskor átruházhatóak. Ilyen jogok többek között a fotók többszörözésének vagy terjesztésének joga. A vagyoni jogok köre tehát az, amelyre a házasulók, mint megrendelők igényt tarthatnak.

Az esküvői fotók jogi megítélése

Tipikusnak tekinthető, hogy a fotós vagy cége, vállalkozóként megrendelést kap a pártól, az esküvői fotók elkészítése, valamint a szükséges utómunkálatok elvégzése céljából. Ebben az esetben a fotós lesz a személyhez fűződő szerzői jogok alanya, az egyes vagyoni jogokról pedig a vállalkozási, vagy külön felhasználási szerződésben rendelkezhetnek a felek. A képek átadására a fotós a vállalkozási szerződés alapján köteles, mivel a hatályos polgári jogi szabályaink erre kötelezik, lévén ennek érdekében jött létre a szerződés, tehát a képeket nem tarthatja vissza.

A vállalkozási vagy felhasználási szerződés keretében érdemes tisztázni, hogy a fotókhoz fűződő vagyoni jogok – a jogszabály adta kereteken belül – a házaspárt illetik, a fotóst ugyanis kifejezetten azért kérték fel a fényképek elkészítésére, hogy azokkal később szabadon rendelkezhessenek, megoszthassák családtagjaikkal, barátaikkal, feltölthessék a közösségi média felületeire.

Személyiségi jogok

A fényképekkel kapcsolatban az esküvő esetében is fontos megjegyezni, hogy a Polgári Törvénykönyv személyiségi jogokról szóló rendelkezései értelmében a fényképek alanyainak személyiségi jogát sérthetik, így minden esetben érdemes előre megbeszélni, hogy a fotós megjelenítheti-e a képeket saját honlapján, portfóliójában. Az esküvőn részt vevő személyek ugyanis a kamera felé megcsillantott mosolyukkal ha csak hallgatólagosan is, de hozzájárulnak a fénykép elkészüléséhez. A vendégek ugyanakkor okkal gondolhatják azt, hogy a képekhez csak a házasuló pár fér majd később hozzá.

Összefoglalva

A fentiek alapján tehát szerzői jogi szempontból az esküvői fényképekhez fűződő jogok megoszlanak a fényképész, mint vállalkozó és a házaspár, mint megrendelők között. Az elkészült képekkel kapcsolatos személyhez fűződő jogok a fotóst, míg a vagyoni jogok általában a házaspárt illetik meg. A vagyoni jogok sorsát érdemes minden esetben előre, szerződésben rögzíteni. Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni a vendégek személyiségi jogainak védelméről sem, így minden esetben azokat is szem előtt tartva kell a fényképésszel megállapodni.

 

Amennyiben esküvői fotózással, vagy hasonló vállalkozási vagy használati szerződés megkötésével vagy véleményezésével kapcsolatos kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal!

EU fogyasztóvédelmi szabályok megerősítése

A fogyasztóvédelmet érintő szabályok nemzeti és a globális szempontból is kiemelten fontosak, különös tekintettel a kereskedelmet érintő jogszabályokra. A fogyasztók kiszolgáltatott helyzetük miatt jelentős jogi védelemre szorulnak, így az Európai Unió is változtatott számos jogszabályon, amelyek a fogyasztók jogi pozícióját hivatottak kedvezőbb helyzetbe hozni.

(tovább…)

Ingatlanjogi változások és fontosabb hírek – 2019. január-június

Korábbi cikkünk folytatásaként bemutatjuk a 2019. január- június közötti legfontosabb ingatlanjogi változásokat.

(tovább…)

Egészségügyi adatok megismerése a halál után

Az embert, mint jogalanyt megillető bizonyos jogok a halál után is megilletik. Ilyen például a személyes- és különösen az egészségügyi adatok védelme is. (tovább…)

Közösségi médiaban való posztolás munkajogi következményei

Napjainkban szinte már társadalmi elvárás, hogy az emberek megosszák gondolataikat, érzéseiket egy-egy történésről a világhálón, a közösségi média felületein. Sok alkalommal hirtelen érzelmi felindulásban is megosztanak, illetve kreálnak tartalmat a közösségi oldalak felhasználói. A leírt gondolatok, vélemények azonban sérthetik mások érdekeit. Jelen cikkünkben kifejezetten a munkavállalók közösségi oldalain történő megjelenéseit, és ezek esetleges következményit vizsgáljuk.

(tovább…)

error: Alert: Content is protected !!