A 2018-as év számos változást hozott Magyarországon az ingatlanjog területén. A hazai jogszabályok módosítását több szempont is motiválta, ezek közül jelentősek a jogalkotó által kitűzött társadalmi célok elérése érdekében tett lépések (pl. az állami elővásárlási jog), az ingatlanügyletek biztonságának növelése, valamint a területi közigazgatás átalakítása a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.

Az állam javára biztosított elővásárlási jog bővülése

2017. decemberétől jelentősen bővült az állami elővásárlási joggal érintett ingatlanok köre.

A  kulturális örökség védelméről szóló törvény (2001. évi LXIV.) módosítása elsőként biztosít elővásárlási jogot az állam számára, amennyiben a terület, illetve az ingatlan kulturális örökségként védetté nyilvánítható, illetőleg e védettséget módosító rendelet deklarálja.

A világörökségről szóló törvény (2011. évi LXXVII.) 2017. decemberében hatályba lépett módosítása az állami elővásárlási jogot a világörökségi helyszínen található ingatlanokra is kiterjesztette, melyet elsősorban a világörökségi egyezményben kitűzött célok érvényesítése indokolt. Ilyen világörökségi helyszín, a Budapesten található  Duna-part, a Budai Várnegyed és az Andrássy út, valamint  számos vidéki  helyszín (pl. Hollókő-Ófalu).

A világörökségi helyszíneket a 455/2017. (XII. 27.) Kormány rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A jogszabály-módosítással érintett ingatlanokra az állam elővásárlási jogot jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba.  A Kormány által rendeletben kijelölt hatóság megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bejegyzéssel kapcsolatosan.  Az elővásárlási jog alól jelenleg kivételt képeznek a lakhatás célját szolgáló épületek (lakások, lakóházak).

Ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek biztonsága

Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény (2017. évi LXXVIII. törvény) átalakította az ügyvédi ellenjegyzés szabályait, növelte az okirati biztonság szintjét, így az ilyen okiratok alapján indított ingatlan-nyilvántartási eljárások is biztonságosabbnak minősülnek.

§ Az ügyvédeknek a jogügyletek biztonságosságának fokozása érdekében kötelessége a felek, illetve az eljáró képviselőik okmányait az adatszolgáltatási keretrendszeren keresztül (JÜB) ellenőrizni, amely tevékenységről nyilvántartást kell vezetniük.

§ Az eljáró ügyvédnek további kötelessége az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb jogokra vonatkozó okiratokat is ellenőrizni.

§ Ha szerződést külföldön írták alá, akkor lehetőség van az aláírás külképviseleti vagy közjegyzői úton történő hitelesítésére.

Ingatlan-nyilvántartással és illetékkel kapcsolatos változások

Az Ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény (1997. évi CXLI. törvény) 2018. január első napján hatályba lépett módosításával a jogalkotó megszüntette a kormányablaknál történő kérelem előterjesztést, így azt jelenleg kizárólag az ingatlan-nyilvántartást vezető hivatalnál, papír alapon lehet benyújtani.

Az illetékekről szóló (1990. évi XCIII.) törvény 2018. január 01. napjától hatályos módosítása alapján az adásvételt megelőző 3 éven belül eladott, vagy az adásvételt követő 1 éven belül eladott lakás értékét lehet levonni az illeték alapjából, amennyiben a vagyonszerző magánszemélynek minősül.

 

Ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény változásai

A 2018. július 20-án elfogadott T/625. számú törvényjavaslat többek között azokat a tőzsdén jegyzett részvénytársaságokat (ingatlanbefektetési társaságok) szabályozza, amelyeknek a tevékenysége a befektetőktől származó tőkét felhasználva ingatlanok megszerzésére, üzemeltetésére, fejlesztésére irányul.

A módosítás legfőbb célja az, hogy az ilyen társaságok tevékenysége kizárólag a fentebb említett körre irányuljon, ezzel biztosítva a részvényeseknek történő jövedelem kifizetést. Az ingatlanfejlesztés, valamint az épületek építéséhez kapcsolódó projektek szervezése mindaddig kivételnek számít a szigorú szabályozás alól, amíg az nem párosul kivitelezési tevékenységgel, ugyanis ezt a tevékenységet kizárólag egy ”külsős” kivitelező vállalkozó végezheti. A módosítás lehető teszi a törvény szabályozása alá eső projekttársaságoknak, hogy lakó- és nem lakó épületek építésére irányuló tevékenységet is végezzenek.

Ha további ingatlanjogi kérdései vannak, úgy az itt felsorolt témákban állunk rendelkezésére. Elérhetőségeinket itt találja!

Kövessen minket és Like-olja oldalunkat!
error: Alert: Content is protected !!