Az esküvő a házaspár közös életének egyik legmeghatározóbb pillanata. Természetes, hogy ezt az alkalmat szeretnék megőrizni, amire a legpraktikusabb megoldás, ha egy profi fotóst kérnek fel az életre szóló pillanatok megörökítésére. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy kinek a tulajdonába kerül az elkészült fotósorozat? Az újdonsült házaspár szerez tulajdont, mint megrendelő vagy az elkészítő fotós lesz a képek „ura”? Alábbi cikkünkben a házassági fotók szerzői jogi kérdéseire keressük a választ.

.

A fényképek, mint szerzői művek

A kiinduló pontot a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény adja, amely jogszabályhely egyértelműen rögzíti, hogy a fotóművészeti alkotás szerzői jogi védelem alá tartozik. Ugyanakkor meghatározza a jogalkotó, hogy a védelem csak abban az esetben illeti meg a művet, amennyiben az a szerző teljesítményéből fakadó egyéni, eredeti jelleggel rendelkezik.

Az egyéni, eredeti jelleg

Megfogalmazódhat a kérdés, hogy egy esküvői fotósorozat mennyiben hordoz egyéni, eredeti jelleget, azaz mennyiben tekinthető szerzői műnek. A Szerzői Jogi Szakértői Testület egyik szakvéleményében megállapította, hogy: „A fényképfelvétel egyéni eredeti jellege a fotós által elkapott pillanat sajátosságában ragadható meg; az ábrázolt ifjú pár boldog, bensőséges érzelmeinek megjelenítését a beállítás, a megvilágítás és a képalkotó instruálása is segíti. […] A fényképfelvétel digitális utómunkálata során tudatos képalkotói munkával és technikai alkalmazásokkal a kép hangsúlyosabban egyéni, eredeti jellegű lett.”

A szerző személye

A törvény 4.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy a szerzői jog azt illeti meg, aki a művet megalkotta, a művet létrehozó személyt nevezzük szerzőnek. Mivel az esküvőn a fényképeket a fotós készíti, a képek szerzőjének is ő tekintendő. Mindezek alapján okkal hihetnénk azt, hogy az esküvői képek tulajdonosa a fotós, lényeges elem ugyanakkor, hogy a fotós kifejezetten a házasuló pár megbízásából vesz részt az esküvőn, ez pedig árnyalja a képet.

A személyhez fűződő jogok

A szerzői jogok személyhez fűződő és vagyoni jogokból állnak, ezek eltérő forgalomképessége miatt pedig az esküvői képek összetettebb jogi megítélés alá esnek. A szerző személyéhez fűződő jogok, mint a nevük is mutatja, a művet létrehozó személyhez, esetünkben tehát a fotóshoz kötődnek. A törvény értelmében e jogok semmilyen úton sem különülhetnek el a szerzőtől. Ilyen személyhez fűződő jog például a névjog, mely kizárólag a szerzőt jogosítja fel arra, hogy nevét – fényképek esetében általában kis szignó vagy vízjel formájában – szerzőként feltüntesse az elkészült fényképen.

A vagyoni jogok

A szerzői jogok másik csoportját a részben forgalomképes úgynevezett vagyoni jogok alkotják. Forgalomképességükből kifolyólag a vagyoni jogok örökölhetőek és bizonyos törvényi feltételek megvalósuláskor átruházhatóak. Ilyen jogok többek között a fotók többszörözésének vagy terjesztésének joga. A vagyoni jogok köre tehát az, amelyre a házasulók, mint megrendelők igényt tarthatnak.

Az esküvői fotók jogi megítélése

Tipikusnak tekinthető, hogy a fotós vagy cége, vállalkozóként megrendelést kap a pártól, az esküvői fotók elkészítése, valamint a szükséges utómunkálatok elvégzése céljából. Ebben az esetben a fotós lesz a személyhez fűződő szerzői jogok alanya, az egyes vagyoni jogokról pedig a vállalkozási, vagy külön felhasználási szerződésben rendelkezhetnek a felek. A képek átadására a fotós a vállalkozási szerződés alapján köteles, mivel a hatályos polgári jogi szabályaink erre kötelezik, lévén ennek érdekében jött létre a szerződés, tehát a képeket nem tarthatja vissza.

A vállalkozási vagy felhasználási szerződés keretében érdemes tisztázni, hogy a fotókhoz fűződő vagyoni jogok – a jogszabály adta kereteken belül – a házaspárt illetik, a fotóst ugyanis kifejezetten azért kérték fel a fényképek elkészítésére, hogy azokkal később szabadon rendelkezhessenek, megoszthassák családtagjaikkal, barátaikkal, feltölthessék a közösségi média felületeire.

Személyiségi jogok

A fényképekkel kapcsolatban az esküvő esetében is fontos megjegyezni, hogy a Polgári Törvénykönyv személyiségi jogokról szóló rendelkezései értelmében a fényképek alanyainak személyiségi jogát sérthetik, így minden esetben érdemes előre megbeszélni, hogy a fotós megjelenítheti-e a képeket saját honlapján, portfóliójában. Az esküvőn részt vevő személyek ugyanis a kamera felé megcsillantott mosolyukkal ha csak hallgatólagosan is, de hozzájárulnak a fénykép elkészüléséhez. A vendégek ugyanakkor okkal gondolhatják azt, hogy a képekhez csak a házasuló pár fér majd később hozzá.

Összefoglalva

A fentiek alapján tehát szerzői jogi szempontból az esküvői fényképekhez fűződő jogok megoszlanak a fényképész, mint vállalkozó és a házaspár, mint megrendelők között. Az elkészült képekkel kapcsolatos személyhez fűződő jogok a fotóst, míg a vagyoni jogok általában a házaspárt illetik meg. A vagyoni jogok sorsát érdemes minden esetben előre, szerződésben rögzíteni. Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni a vendégek személyiségi jogainak védelméről sem, így minden esetben azokat is szem előtt tartva kell a fényképésszel megállapodni.

Amennyiben esküvői fotózással, vagy hasonló vállalkozási vagy használati szerződés megkötésével vagy véleményezésével kapcsolatos kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal!

Kövessen minket és Like-olja oldalunkat!
error: Alert: Content is protected !!