Olcsóbb válás? Lehetséges! – A házassági bontóperek anyagi vonzata

Magyarország a válások számának tekintetében az európai középmezőnybe tartozik. Statisztikák eredményei alapján hazánkban naponta körülbelül 50 válás zajlik. A válás nemcsak érzelmileg, hanem anyagilag is nagyon megterhelő tud lenni. Nézzük mennyire! .

A hatályos rendelkezések alapján a peres eljárás során a feleknek eljárási illetéket, valamint perköltséget kell fizetni.

Tudta? A házassági bontóper eljárási illetéke a tételes illetékek közé tartozik, mely jelenleg 30 000 forint.

Az illeték

Az illeték összegét az eljárást kezdeményező fél köteles a keresetlevél bírósághoz történő benyújtásával egyidejűleg leróni, kivéve, ha az illeték megfizetéséről utólag kell határozni. Az utóbbi esetben az illetéket az viseli, akit a bíróság erre kötelez.

Az eljárási illeték mértékét növeli, ha a felek között felmerült vitás kérdések nem kizárólag a házasság felbontására, hanem annak járulékos kérdéseire is kiterjednek. Ilyenkor a teljes vagyon értéke után kell eljárási illetéket (6% az első fokú eljárásban) fizetni, amely azonban maximalizált értékű (1.5 millió forint).

A perköltség

A bíróságnak fizetendő illetéken felül, a feleknél felmerülhet ún. perköltség is, amely gyakorlatilag az összes költséget jelenti, ami a perben vagy azt megelőzően a jog perbeli érvényesítésével összefüggésben és szükségképpen felmerült.

A peres eljárás viseléséről az eljárások során – a főszabálytól eltérően – az összes körülmény figyelembevétele alapján a bíróság dönt. A perköltség közé tartozik a jogi képviselő munkadíja is, ezt növelheti továbbá egyebek mellett az eljárás során kirendelt igazságügyi szakértő díja vagy a kirendelt tolmács díja is. Mind a szakértői eljárás költsége, és egy hosszabb eljárás során az ügyvédi munkadíj is jelentős tétel lehet.

A költségek csökkentése

A jogi képviselővel történő kommunikáció hatékonyságának növelése, valamint a felmerülő költségek lehetséges csökkentése érdekében az alábbiakban néhány praktikus tanáccsal szolgálunk.

§ Kardinális szerepe van az információátadásnak. A releváns adatokat, információkat érdemesebb írásba foglalni, e-mailben elküldeni az ügyvéd részére. Így könnyebben kereshetőek lesznek a lényeges információk a későbbiek folyamán is. Ha így teszünk, „két legyet ütünk egy csapásra”, hiszen alapvető, hogy az ügyvédünket a bontóper szempontjából lényeges információkról, az életünkben bekövetkezett változásokról tájékoztassuk. Ilyen lehet például egy költözés vagy esetleg egy új élettársi kapcsolat létrejötte.

§ Nélkülözhetetlen továbbá, hogy átadjunk minden, a házassági bontóperben szükséges iratot vagy másolatát az ügyvédnek. Ilyen például, a házassági anyakönyvi kivonat, házassági vagyonjogi szerződés, a gyermekekre vonatkozó okiratok.

§ Magyarországon lehetősége van a feleknek arra, hogy „végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes megegyezésük alapján közösen kérjék” a házasság felbontását.

Tudta? Ebben a megegyezésben a feleknek rendelkezniük kell a közös gyermeket érintő szülői felügyeletről, a különélő házastárssal való kapcsolattartásáról, a gyermek tartásáról, továbbá a házastársi közös lakás használatáról, illetőleg ez iránti igény esetén a házastársi tartás kérdéséről.

Tudta? Amennyiben a bíróság ezt a megállapodást jóváhagyja, az eljárási illetéket le kell róni, azonban a perköltség jelentősen alacsonyabb lesz, mint egy elhúzódó peres eljárás esetén, ráadásul a felek a perköltség (ide értve az illeték összegét is) viseléséről is megegyezhetnek. A megegyezés tartalmának megfogalmazásában is teljes körű segítséget nyújtanak a jogi képviselők, amelynek költsége szintén jóval alacsonyabb, mintha egy végeláthatatlan pereskedésre kerülne sor.

Javasoljuk, hogy amennyiben az eljárás alatt kérdései merülnek fel, azokat részletezve, írásban tegye fel, így az ügyében eljáró ügyvéd is konkrétabb és gyorsabb választ tud adni. Ugyanakkor, az érdekeinek lehető legteljesebb körű képviseletéhez, az ügyvédnek is lehet szüksége információra. Fontos odafigyelni arra, hogy az ilyen kérésekre megfelelő időben és érdemben reagáljunk.

Amennyiben házassági bontópert szeretne indítani vagy egyéb családjogi jogvita megoldásában van szüksége segítségre, forduljon bizalommal Irodánkhoz! Nagy tapasztalattal rendelkezünk a családjogi viták gyors és diszkrét – de adott esetben kitartással és odaadással végigvitt megoldásában.

Kövessen minket és Like-olja oldalunkat!
error: Alert: Content is protected !!