Korábbi cikkünkben bemutattuk az egészséges és biztonságos munkakörnyezet és az otthoni munkavégzés összefüggésében releváns jogszabályi előírásokat. Megállapítottuk, hogy konkrét jogszabályi rendelkezés hiányában nehéz megosztani a felelősséget. Jelen cikkünkben ehhez a témához szorosan kapcsolódó kérdéskört, a munkabaleseteket vizsgáljuk az otthoni munkavégzéssel összefüggésben.

Munkabalesetek

A munkabalesetek megítélése sok esetben akkor sem egyértelmű, ha a munkáltató által biztosított munkavégzési helyen történik. Befolyásoló tényező, hogy milyen állapotban volt a munkavállaló, mikor és milyen munkafolyamat közben következett be a baleset, illetve az is, hogy milyen állapotban volt a munkavállaló által esetlegesen használt eszköz, az előírásoknak megfelelően használta-e a munkavállaló. Még több kérdést vet fel azonban, ha az otthoni munkavégzés alatt következik be a szerencsétlenség.

Távmunka vagy otthoni munkavégzés?

Fontos tisztázni azt a kérdést, hogy távmunka vagy otthoni munkavégzés keretében folytat munkát a munkavállaló. A távmunka a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi LXXXVI. törvény (Mt.) által nevesített, atipikus munkaviszony, emiatt a munkavégzés helye szerepel a munkaszerződésben. Ebből következően – főszabály szerint – a munkáltató köteles biztonságossá tenni a munkahelyet. Ezzel szemben az otthoni munkavégzés nincs szabályozva a törvényben. Emiatt okoz bonyodalmat az ilyen körülmények között bekövetkezett balesetek jogi megítélése.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) rendelkezési leginkább a fizikai munkát folytató munkahelyekre vonatkoztathatóak, például asztalos műhelyek vagy gyárak.  Érthető, hiszen az ilyen munkahelyeken nagyobb valószínűséggel történik baleset, mint például egy könyveléssel foglalkozó irodában. Mivel a fizikai munkavégzést igénylő folyamatokat azonos helyen lehet végezni, jelen cikkünkben a jellemzően irodai munkakörnyezetben ellátható feladatokkal kapcsolatos eseményekre korlátozódik a kutatásunk.

Tény és jogkérdés

Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy egy munkabaleset bekövetkezése ténylegesen megállapítható, objektív történés. Ilyen tény például, ha valakinek munkavégzés közben eltörik a karja, elesik és megüti magát, vagy az is, ha a folyamatos stressz hatására a munkavállaló depressziós lesz, vagy kiég. A munkáltató és a munkavállaló felelőssége és a felelősség mértéke a bekövetkezett balesetben már jogkérdés, jogszabályi értelmezést igényel.

Az Mvt. az alábbiak szerint határozza meg a munkabaleset fogalmát:

§ „Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.”

Első pillantásra úgy gondolhatjuk, hogy egyértelmű a fogalom meghatározás. Ne felejtsük el azonban, hogy az Mvt. egyéb rendelkezéseivel és más jogszabályokkal összhangban kell vizsgálódnunk. Amennyiben a munkáltatónak nincs lehetősége vagy jogszabályi kötelezettsége a munkavégzés helyszínét biztosítani, például járványhelyzet miatt elrendelt otthoni munkavégzés esetében, a bekövetkezett balesetekkel kapcsolatban sem vonható vagy nem olyan fokban vonható felelősségre.

Gondoljunk arra, hogy az otthonban felgyűrődő szőnyeg sarkában megbotló, emiatt szalag-szakadást szenvedő munkavállaló bár munkavégzés során szenvedett balesetet, aligha okolhatja emiatt a munkáltatót.

A bizonyítás nehézségei

Fontosnak tartjuk kiemelni továbbá az otthoni munkavégzés során bekövetkezett balesetek és azok körülményeinek bizonyíthatóságát. A bíróságok a munkabaleseti tárgyalásokon általában elsősorban a tanúbizonyítást tartják a leghitelesebb bizonyítéknak. Otthoni munkavégzés esetében nehéz tanúkkal bizonyítani, hogy a baleset a munkavégzés során érte. Ha a családtagok esetleg jelen voltak és látták a történteket, elfogultság miatt kevésbé tudnak objektíven nyilatkozni.

Mindezek miatt kétséges lehet egy per kimenetele, célszerűbb a balesetek megelőzésén gondolkodni. Megoldás lehet, ha a munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés szabályait előre megbeszéljük, és egy szabályzatban rögzítjük. Így, egy komolyabb sérülés bekövetkezésekor elkerülhető a hosszadalmas peres eljárás és egyértelmű keretek között tarthatjuk a vitás helyzetet.

Javasoljuk, hogy az ilyen átfogó, több jogszabályt érintő szabályozások elkészítéséhez igényeljen szakszerű segítséget. Keressen minket bizalommal, ha szabályzatok vagy egyéb megállapodások megfelelő jogi háttérrel történő elkészítését szeretné.

Kövessen minket és Like-olja oldalunkat!
error: Alert: Content is protected !!