A SARS-CoV-2 koronavírus járvány a különélő szülő gyermekkel való kapcsolattartását is megnehezíti. Különösen az ünnepi időszakban releváns kérdés, hogy a gyermekkel együtt töltött időt mennyiben befolyásolhatják a járványügyi intézkedések. Cikkünkben a koronavírus kapcsolattartásra gyakorolt hatásairól értekezünk.

A koronavírus egyéb családjogi vonatkozásairól bővebben korábbi cikkünkben olvashat.

A korábbi megállapodástól való eltérés lehetősége

A szülők a gyermek tartására, illetve a gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó korábbi megegyezésüktől közös akarattal eltérhetnek, amennyiben a fennálló helyzet változása ezt megkívánja.

Ennek az eltérésnek a koronavírus kellő indokként szolgálhat, hiszen a jogszabályok alapján a gyermek érdekének kell minden esetben előtérbe állnia.

A szülők ezen kívül kialakíthatnak a járvány idejére egy rugalmasabb láthatási rendszert, vagy akár a gyermek egészsége megőrzése érdekében megállapodhatnak abban is, hogy kivételesen az egyik szülőnél töltsön a gyermek a megszokottnál – vagy a korábbi megegyezésben rögzítettnél – több időt. A megállapodás során azonban mindenképp ki kell kérni a gyermek véleményét is, melyet korától és érettségétől függően figyelembe kell venni.

Főszabály szerint a veszélyhelyzet nem akadályozhatja a kapcsolattartást, amennyiben a kellő óvintézkedéseket mindkét szülő betartja és a találkozás nem minősül kockázatosnak járványügyi szempontból.

A Ptk. vonatkozó rendelkezése kimondja, hogy a gyermeknek joga van különélő szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartania. Ettől a jogától a gyermeket a koronavírus miatt kialakult helyzetben sem lehet megfosztani, hacsak a gyermek egészségére nem jelent veszélyt a kapcsolattartás.

A kapcsolattartás szüneteltetése

Amennyiben a külön élő szülő, vagy a gyermek oldalán merül fel kockázat, esetleg bármelyikük karanténba kerül, a kapcsolattartás szünetel, és azt más módon (pl. telefonon, videóhívás útján stb.) lehet pótolni.

§ Az elmaradt személyes kapcsolat pótlására a törvény 6 hónapon belül ad lehetőséget.

Érdemes megjegyezni azonban hogy, az elmaradt kapcsolattartás pótlása semmiképp sem veszélyeztetheti a gyermek egészségét. Fontos, hogy az akadály felmerüléséről az adott szülő köteles tájékoztatást adni a másik félnek.

 

Egyoldalú döntés a kapcsolattartás terén

Az önkényes és egyoldalú döntések továbbra sem engedélyezettek egyik szülő számára sem. Önkényes döntésnek minősül például, ha a gyermekkel élő szülő nem adja át a gyermeket a kapcsolattartó szülőnek, vagy mondvacsinált okok miatt akadályozza a másik felet a kapcsolattartásban.

Amennyiben a fennálló akadály létét vitatja bármelyik fél, vagy az elmaradt kapcsolattartás pótlása van akadályoztatva, illetve ha bármely fél aránytalannak vagy szükségtelennek, esetleg rosszhiszeműnek érzi, hogy a másik szülő a kapcsolattartást korlátozni akarja az ilyen helyzetet az általános szabályok alapján bírósági úton kell rendezni.

Mi a teendő ha a gyermek karanténba került?

Értelemszerűen, amennyiben a gyerek megbetegedett, a kapcsolattartása a karantén idején a külön élő szülővel való kapcsolattartása szünetel. Fontos megemlíteni, hogy amennyiben a szülők 50-50%-ban gondoskodnak a gyermekről, a karantén idején a gyermeknek annál a szülőnél kell maradnia, akinél a megbetegedése kezdetén tartózkodik.

Kizárólagos szülői felügyelet esetén, ha a gyermek 14 éven aluli, a betegség megszűnése után mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyermek visszakerülhessen a kizárólagos szülői felügyelet jogával rendelkező szülőhöz.

 

Változás a vitás helyzetek kezelésére jogosítottak körében

2020. március 1-től már nem a gyámhatóság, hanem a bíróság rendezi a gyermek kapcsolattartásával összefüggésben felmerült vitás ügyeket. A folyamatot egy online kérvénnyel is el lehet indítani, ezzel sokkal gördülékenyebb és gyorsabb ügyintézés áll az igénylők rendelkezésére. A kapcsolattartás körében kialakult vita esetén mindazonáltal érdemes ügyvédhez fordulni.

 

Kapcsolattartási az ünnepek idején

Jelen cikk megírásának pillanatában a szülői kapcsolattartást módosító járványügyi rendelkezés nincs hatályban, illetve egyelőre nem is tervez a Kormány ilyet bevezetni. Cikkünket az esetleges jogszabályi változások esetén folyamatosan frissítjük.

A vírusra való tekintettel a kapcsolattartás során is érdemes a szülőknek együttműködniük, hogy a gyermek számára boldog ünnepi hangulatot teremtsenek. A gyermek, és az esetlegesen a háztartásban élő idős nagyszülők egészségének megőrzése érdekében érdemes az ünnepi időszakban is érdemes kerülni a felesleges fertőzés kockázatát.

 

Szülői kapcsolattartással kapcsolatos jogi kérdése esetén forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz!

error: Alert: Content is protected !!