Dr. Székely Tímea

2011-ben szerezte diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar, jogász szakán. A diploma megszerzését követően, érdeklődési területének megfelelően ügyvédjelöltként klasszikus polgári jogi ügyekkel kezdett el foglalkozni.

Kezdetben a felszámolási – és csődeljárások valamint a földügyek vitelében, majd közigazgatási eljárások – jellemzően szerencsejáték jogi – és a gazdasági jog területén szerzett tapasztalatot. Céljául tűzte ki, hogy megalapozott szakmai tudással nézzen szembe a jogi szakvizsga magas elvárásainak, melyet 2017-ben – gazdasági jogi részt illetőn szóbeli dicsérettel –  abszolvált.

2018. áprilisától dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában ügyvédként, ahol a klasszikus polgári jogi ügyek vitele mellett adatvédelmi ügyek kezelésében is közreműködik állandó jelleggel.

Sikerének kulcsát állandó szakmai fejlődésében látja, ezért 2018. szeptemberétől az ELTE posztgraduális képzésének keretében adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász képzésen vett részt, amely képesítést  (LLM) 2020. januárjában sikerrel megszerezte.

Nyelvtudás:

angol „C” típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.