Különféle polgári jogi igények

A legkülönfélébb kártérítési igények, személyhez fűződő jogok megsértése kapcsán megindított érdekérvényesítési eljárások során való képviselet, szerződés teljesítésének kikényszerítése, egészségügyi ellátás során elszenvedett sérelmek felmerése és igények érvényesítése során való képviselet.