Európai Unió joga

Nagyobb terjedelmű projektek esetében az uniós keretszabályok és egyes feltételek alapos és körültekintő elemzése szükséges egy átfogó jogi tanácsadás nyújtásához.

Ennek során mindenekelőtt általános elvként az úgynevezett elsődleges jogszabályokat szükséges figyelembe venni, amelyeket az egyes vonatkozó európai egyezmények alkotnak. Mindamellett már létezik egy speciális európai szabályozási keret, az ún. másodlagos jogszabályok, amelyek alapvetően befolyásolják a nemzeti jog használatát és értelmezését, így elengedhetetlenek a jog számos területén. A vonatkozó jogszabályi előírások megtalálhatók számos irányelv, rendelet és az Európai Unió intézményeinek határozataiban.

Szakképzett munkatársaink teljes körű tanácsadást nyújtanak minden olyan, az Európai Unió jogát érintő kérdésben, amelyekre feltétlenül szükséges figyelemmel lenni egy sikeres projekt megvalósítása során. Irodánk több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik az uniós jog szinte valamennyi területén.

Szolgáltatásaink közé tartozik többek között:

§ Az általánoselvek, valamint speciális rendelkezésekalkalmazhatóságának vizsgálata az adottprojektektekintetében;

§ Szerződések jogszerűségének vizsgálata összhangban az Európai Unió jogával, többek között a vállalkozásokra vonatkozó versenykorlátozó magatartások általános jellegű tilalma;

§ Tanácsadás az Európai Unió intézményei előtt folyamatban lévő eljárások tekintetében;

§ Az európai uniós irányelvek nemzeti jogunk viszonylatában történő alkalmazásának lehetőségei és korlátai;

§ Tanácsadás a szerződésszegésből eredő igények érvényesítése iránt, továbbá az Európai Bizottság által folytatott eljárás előkészítése és lefolytatása.