Szaktanácsadás és képviselet gazdasági társaságok részére

Irodánk az általános társasági jogi szolgáltatások mellett a gazdasági társaságok általános és kereskedelmi jogi képviseletét is ellátja, úgymint a társaságok tevékenységi profiljába tartozó egyes beruházásokhoz, vállalkozásokhoz és az adott gazdasági tevékenység folytatásához kapcsolódó szerződések elkészítése, valamint ezen szerződések véleményezése, felmerülő jogvita esetén pedig teljes körű tanácsadás mind peres, mind peren kívüli eljárások során.

 

Követeléskezelés

Irodáink ügyfeleink érdekeit hatékonyan képviselve (mind hitelezői, mind adósi oldalról) magas szintű szakmai tapasztalattal foglalkozik cégek és magánszemélyek kintlévőségeinek kezelésével, a fennálló követelések fizetési meghagyásos vagy közvetlenül peres úton, esetleg felszámolási eljárás kezdeményezése útján történő hatékony érvényesítésével, továbbá végrehajtási eljárásokban való jogi képviselettel.

A teljes körű képviselet során a követelés jogalapjának, előzményeinek szakmai szempontból átfogó vizsgálatát követően, részletes jogi álláspont keretében javaslatot teszünk az adott helyzetben hatékonynak és célszerűnek kínálkozó igényérvényesítési módra, mely alapján Ügyfeleink meghozhatják azon stratégiai döntéseket, melyek az egyes behajtási eljárásokat eredményessé teszik.

Irodánk közreműködik a követeléskezelési, igényérvényesítési szolgáltatások során Ügyfeleink eredményes üzleti gazdálkodásának biztosítása, adósságállományuk és kintlévőségeik csökkentése, megszüntetése, a mielőbbi pénzügyi rendezés előmozdítása érdekében.

 

Irodánk ellátja Ügyfeleink követeléseinek, kintlévőségeinek behajtását, illetve Ügyfeleink teljes körű képviseletét a behajtási eljárás során:

 • ügyvédi felszólító levél kiküldése;
 • személyes egyeztetések, egyezségi tárgyalások lefolytatása és megkötése;
 • belföldi és uniós fizetési meghagyásos eljárások megindítása;
 • képviselet polgári peres eljárásokban;
 • végrehajtási eljárás megindítása és nyomon követése;
 • felszámolási eljárások kezdeményezése
 • peren kívüli egyezségek előkészítése, megállapodás elkészítése, véleményezése, jogi képviselet

 

Kereskedelem

Tekintettel Irodánknak az üzleti életben elsődlegesen gazdasági szereplőkként megjelenő ügyfélkörére, a kereskedelmi szerződések és tervezetek előkészítése, véleményezése jogi szolgáltatásaink között kiemelt szerepet kap. Irodánk jelentős szaktudással rendelkezik a gazdasági társaságok üzleti-kereskedelmi működésére vonatkozó stratégiai és operatív tanácsadásban egyaránt.

Mindenekelőtt elsődleges célunk, hogy Ügyfeleink számára olyan szerződéseket készítsünk, amelyek gazdasági profiljukba illeszkednek, vállalati céljaiknak és egyedi igényeiknek leginkább megfelelnek. A jogi képviselet ellátása körében feladatainkat képezi az egyes kereskedelmi szerződések előkészítése, véleményezése és többek között szolgáltatási, megbízási, vállalkozási, kereskedelmi ügynöki és egyéb atipikus/egyedi szerződések megbízóink igényei szerinti megszerkesztése.

Irodánk kereskedelmi megállapodások megkötését megelőző tárgyalások, ezt követően a konkrét megállapodást rögzítő szerződések elkészítését vállalja, úgymint vállalkozási, megbízási szerződések, szállítási, fuvarozási és szállítmányozási, licence és franchise szerződések, valamint együttműködési megállapodások, szindikátusi szerződések. A nevezett ügyletek során magas szintű jogi tanácsadást nyújt, és vállaljuk, hogy az általunk megszerkesztett szerződések megfelelnek a mindenkor aktuális jogi követelményeknek, ezáltal biztosítva az adott ügylet jogi szempontból történő zavartalan lefolyását.

 

Munkajog

Irodánk szolgáltatásai közé tartozik az általános jellegű képviselet mellett a munkajogi ügyletek napi szintű vitele kis-és középvállalkozások, illetve multinacionális cégek részére egyaránt, melyek főbb területei különösen:

 • jogvita prevenciója érdekében munkajogi támogatás és tervezés;
 • jogi tanácsadás, jogi szakvélemények készítése és szerződések szerkesztése, véleményezése;
 • munkajogi jogviszonyból fakadó jogvitákban peres és peren kívüli képviselet, más hatóságok előtti képviselet;
 • egyezségek előkészítése és tárgyalás során való érvényesítése;
 • cégek teljes munkajogi átvilágítása, illetve
 • teljes munkajogi szerződéscsomagok elkészítése.

 

Szellemi tulajdon védelme

Irodánk kiemelten foglalkozik a személyhez fűződő jogok, illetve a szerzői és szomszédos jogok, védjegyoltalom, valamint a know-how és a titokvédelem, valamint információ technológiai termékek (pl. szoftver, applikáció, forráskód) körébe tartozó, továbbá bizalmas információk védelmének az üzleti életben hangsúlyozottan fontos, gyakorlati megközelítésével .

 

Teljes körű tanácsadást nyújtunk a szellemei alkotások szinte valamennyi területén, így védjegy (termék- és cégnév, logók, szlogenek), szabadalom, formavédelem, szerzői jogi, iparjogvédelmi és általában jogellenes használatból/bitorlásból fakadó vitás ügyekben egyaránt.

 

A szellemi tulajdon védelme érdekében magas szintű szaktanácsadást nyújtunk az egyes jogvédelmi eszközök kiválasztásában, az oltalmi formákban történő eligazodás, belföldi és nemzetközi védelem, az EU tagországaira való kiterjesztés, licencia ügyekben.

 

Jogi képviselet bírósági, hatósági eljárásokban

Irodánk eljár peren kívüli, valamint hazai rendes bíróságok, állandó és eseti választott-bíróságok előtti eljárásokban és ellátja a peres képviseletét jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságoknak, valamennyi az Irodánk tevékenységi körébe tartozó ügy kapcsán, így különösen gazdasági, kereskedelmi és szűken vett polgári jogi, adott esetben közigazgatási viták során.

 

Gyakorlattal rendelkezünk és szívesen képviseljük megbízóinkat egyéb hatóságok előtt például Gazdasági Versenyhivatal, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, fogyasztóvédelmi felügyelőségek, munkaügyi felügyeletek előtti eljárásokban.

 

Keressen minket,hogy levegyük vállairól a jogi kérdések okozta terhet és Ön az üzletvitelre koncentrálhasson!