Társasági jog

Cégalapítás és átalakulás, módosulás, ügylet előtti átvilágítás (due diligence), tőkeemelés és leszállítás, off-shore cég alapítása és vonatkozó tanácsadás, cégszerkezet átalakítás és kapcsolt vállalkozások közti együttműködés jogi formába öntése.

Szaktanácsadás és képviselet gazdasági társaságok részére

Ahogy egy óraműnek is szüksége van az alkatrészek kiváló együttműködésére, úgy egy gazdasági társaságnak is. Mi is részt kívánunk venni ebben a feladatban:követelés kezelés; kereskedelmi ügyletek véleményezése és előkészítése; szállítási és fuvarozási szerződések szerkesztése, valamint ezek teljesítése során felmerülő vegyes problémák kezelése; Cége érdekeinek képviselete akár Magyarországon, akár külföldi hatóság előtt; egyeztetés és érdekképviselet idehaza, akár külföldi ellenérdekű féllel szemben is.

Szellemi alkotások joga

Elsősorban védjegy és szabadalmi védelem megszerzése, ezen jogok megsértése kapcsán indított eljárások során való képviselet Magyarországon, WIPO/PCT, OAMI, EPO és USPTO hatóságok előtt; védjegy és szabadalmi védelem lehetséges megszerzésének előzetes vizsgálata.

Információs Technológia Joga

Ez az ügyvédi kar nagy része előtt nem ismert jogterület magába foglalja a szoftverhez kapcsolódó (kár)felelősség kérdéskörében, szoftver hamisítás, web-kereskedelem, rendszer használati és különféle on-line és/vagy on-demand szolgáltatások felhasználásának feltételeinek kidolgozását, tanácsadást és képviseletet ezen ügyek tekintetében szak- és általános hatáskörű hatóságok előtt.

Ingatlanjog

Ingatlan adásvétele, cseréje és ajándékozása, ingatlan fejlesztések és beruházások, ingatlanjogi telekviták (beépítés, ráépítés, szomszédjogok megsértése), bérleti és haszonbérleti szerződések megszerkesztése és felülvizsgálata, valamint jelzáloggal kapcsolatos jogviták rendezése során való érdekképviselet és vonatkozó jogi dokumentumok megszerkesztése, valamint eljárás a földhivatal illetve bíróságok előtt.

Munkajog

Munkajogviszonyból, közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszonyból fakadó jogviták során való képviselet és igény érvényesítés elősegítése, legyen az felmondás érvénytelenségének megállapítása vagy a munkajogi előírásokkal össze nem egyeztethető munkaviszonyból fakadó igény érvényesítés.

Vegyes polgár jogi igények

A legkülönfélébb kártérítési igények, személyhez fűződő jogok megsértése kapcsán megindított érdekérvényesítési eljárások során való képviselet, szerződés teljesítésének kikényszerítése, egészségügyi ellátás során elszenvedett sérelmek felmerése és igények érvényesítése során való képviselet.

Örökösödési ügyek

Végrendelet szerkesztése, letéti kezelése, megtámadhatóságának vizsgálata, valamint képviselet és érdekérvényesítés elősegítése az örökösödési eljárás során vagy azzal kapcsolatban.

Az Európai Unió Joga

Tanácsadás az Európai Unió kereskedelmi jogára, versenyjogára, munkajogára, valamint a szellemi alkotások jogára vonatkozó jogszabályok és joggyakorlat tekintetében. Ezek a jogszabályok/hatósági és bírósági döntések nagyrészt közvetlenül alkalmazhatók, hivatkozhatóak a Magyar Köztársaság hatóságai és bíróságai előtti eljárásokban, valamint túlnyomó többségben kötelező erővel bírnak a nevezett szervekre és magánszemélyekre egyaránt.

Családjogi ügyekben nyújtott képviselet

Bontóper (válás) során való férj (apa) vagy feleség (anya) rutinos képviselete, vagyonmegosztás kapcsán az egyezség elősegítése, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás, valamint tartásdíj megállapítása tekintetében – a gyermek érdekeinek figyelembevételével – megbízóink határozott képviselete.