Szakmai blog

A brexit várható hatásai a szellemi tulajdonjogokra

Mi is az a brexit?

Az Egyesült Királyságban 2016. június 23-án tartott népszavazás során az Egyesült Királyság az Európai Unióból való kilépés mellett szavazott.  A kilépésnek – számos egyéb tényező mellett – lényeges kihatása lesz a gazdasági élet szereplőire. A tényleges kilépésre azonban a tárgyalások befejeztéig várni kell, ami előreláthatólag még körülbelül két évet vesz igénybe.

2016-07-01, IP

Zártkerti ingatlanok adásvétele egyszerűbben

A 2015. november 30. napján hatályba lépett törvény módosítás (az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény tekintetében) módosította a zártkertekre vonatkozó rendelkezéseket, amely alapján a zártkerti ingatlanok kikerülnek a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló törvény hatálya alól.

2016-04-01, Ingatlan

Kötelező változás a civileknél

A gazdasági társaságokhoz hasonlóan, az egyesületek és alapítványok 2016. március 15. napját követően csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogyaz új Ptk. hatálybalépésének 

2015-12-03, Civil

Kötelező módosítás civilek számára

Fontos tudnivalók a civil szervezetek létesítő okiratának kötelező módosításáról

A gazdasági társaságokhoz hasonlóan, az egyesületek és alapítványok 2016. március 15. napját követően csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

2015-12-02, Civil

Fontos tudnivalók a gazdasági társaságok kötelező cégmódosításáról

Rohamosan közeleg a korlátolt felelősségű társaságok számára biztosított határidő lejárta, melyről az új Polgári Törvénykönyv („Ptk”) hatályba léptető jogszabálya, az ún. Ptké. rendelkezik. Ez alapján a korlátolt felelősségű társaságoknak legkésőbb 2016. március 15. napjáig összhangba kell hozniuk létesítő okiratukat az új Ptk. rendelkezéseivel.

2015-12-01, Cég

Keresés

Archívum

Kategóriák