Szakmai blog

A vagyon megoszlása házastársak és élettársak között

I.          A házastársi vagyonközösség

A házastársak vagyoni viszonyainak rendezésére egyrészt a házassági vagyonjogi szerződés intézménye ad lehetőséget, ennek hiányában, illetve ha a házassági vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, a házastársak között a házassági életközösség időtartama alatt házastársi vagyonközösség, ún. törvényes vagyonjogi rendszer áll fenn.

2017-11-02, Családjogi, Polgári

Tartásdíj kötelezettség a gyakorlatban

A tartásdíj az a kötelezettség, amely szerint egy személy egy másik személyt (annak rászorultsága esetén) annak szükségletei és a tartó részben a tartó személy lehetőségei függvényében pénzbeli támogatással segítsen a mindennapi életben.  A hétköznapi értelemben használt tartásdíj csak szülő és gyerek között áll fent. Pedig a jog ennél szélesebb kört szabályoz.

2017-11-01, Családjogi, Polgári

Cryptovaluták jelenlegi jogi és gazdasági állása

Mi az a Cryptovaluta?

Digitális fizetőeszköz, melyekre (jelenleg) a jegybankok felügyeleti jogköre nem terjed ki, vagyis értékét elsősorban a valós (?) piaci igények alakítják. Az első decentralizált cryptovalutaként a Bitcoin jelent meg 2009-ben. Ez nem fizikai fizetőeszköz, hanem kizárólag a Bitcoin-azonosítókhoz társított jog, amely egy speciális, láncolatos nyilvántartásban létezik (“blockchain”), ami lényegében egy folyton frissülő, teljesen megosztott adatbázis.

2017-10-01, IT, Kereskedelem

Cégkapu – civil szervezeteknek is kötelező!

2018. január 1-től kötelező jelleggel használatba kell venni az ún. cégkapu rendszert, amelyre történő regisztráció a gazdálkodó szervezetek mellett a civil szervezetek számára is kötelezően elő van írva 2017. augusztus 31-ig. A következő hónapokban további adatok megadása szükséges – ezért a regisztráció nem hagyható az év végére!

2017-08-02, Civil

Kötelező cégkapu regisztráció

Cégvezetők figyelem! A cégkapu regisztráció határideje hamarosan lejár!

2017. augusztus 31. napjáig minden gazdálkodó szervezetnek (értve ez alatt legfőképpen kft, bt, zrt, de az egyéni vállalkozók kivételével) regisztrálnia kell a cégkapura..

2017-08-01, Cég

Diákmunka szabályai

Magyarországon közel 100 iskolaszövetkezet működik, amelyeken keresztül mintegy 130.000 diák vállal évről-évre munkát. Lássuk ennek a népszerű foglalkoztatási formának a szabályait, már csak azért is, mert a diákmunka szabályai 2016 szeptemberében jelentősen módosultak.

2017-07-02, Munka

Mi az a plágium? Milyen jogi következményei vannak a plagizálásnak?

A diákok közül sokan az egyetemi-főiskolai dolgozatok elkészítését – egyéb elfoglaltságaik terhe mellett az utolsó pillanatra hagyják. Kollégáink is megtapasztalták az éjszakába nyúló dolgozatírás varázsát.

Ilyenkor mindenkiben felmerül a kérdés: mi lenne, ha a dolgozat egy részét vagy egészét nem kellene megírni,

2017-07-01, IP

Munkaügyi változások 2017. július 1-vel

A Munka törvénykönyve változik 2017. július 1-vel az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelvének való megfelelési kötelezettség folytán. A Törvényjavaslat (továbbiakban: „Javaslat”), munkaidő-szervezésre vonatkozó szabályozásban eszközölne módosításokat.

2017-05-02, Munka

Illetékmentesség a cégeljárásban

A 2017. évi II. törvényben kihirdetett reform célja egyrészt azon adminisztratív terhek csökkentése, amelyek a vállalkozások és tulajdonosaikat terhelik, másrészt egyes cégformák alapításának megkönnyítése.

2017-05-01, Cég

Keresés

Archívum

Kategóriák