Szakmai blog

Zártkerti ingatlanok adásvétele egyszerűbben

A 2015. november 30. napján hatályba lépett törvény módosítás (az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény tekintetében) módosította a zártkertekre vonatkozó rendelkezéseket, amely alapján a zártkerti ingatlanok kikerülnek a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló törvény hatálya alól.

2016-04-01, Ingatlan

Kötelező változás a civileknél

A gazdasági társaságokhoz hasonlóan, az egyesületek és alapítványok 2016. március 15. napját követően csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogyaz új Ptk. hatálybalépésének 

2015-12-03, Civil

Kötelező módosítás civilek számára

Fontos tudnivalók a civil szervezetek létesítő okiratának kötelező módosításáról

A gazdasági társaságokhoz hasonlóan, az egyesületek és alapítványok 2016. március 15. napját követően csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

2015-12-02, Civil

Fontos tudnivalók a gazdasági társaságok kötelező cégmódosításáról

Rohamosan közeleg a korlátolt felelősségű társaságok számára biztosított határidő lejárta, melyről az új Polgári Törvénykönyv („Ptk”) hatályba léptető jogszabálya, az ún. Ptké. rendelkezik. Ez alapján a korlátolt felelősségű társaságoknak legkésőbb 2016. március 15. napjáig összhangba kell hozniuk létesítő okiratukat az új Ptk. rendelkezéseivel.

2015-12-01, Cég

Fontos tudnivalók a magáncsőd intézményéről

A magáncsődről szóló törvény rendelkezései szakaszosan – 2015. szeptember 1-jétől, illetve 2016. október 1-jétől – lépnek hatályba. A magáncsőd lényege, hogy adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő magánszemélyek adósságukat szabályozott keretek között rendezhessék, fizetőképességük helyreálljon.

2015-09-01, Követelés kezelés

Keresés

Archívum

Kategóriák