Szakmai blog

Fontos változások az információs törvényben

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény változásai olyan fontos kérdéseket érintenek, mint az adatigénylés, az adatközlés határai és formái, a céges adatkezelés és a kiszabható bírságok összege.

2015-08-01, Adatvédelem

Jogos igények ingatlan vásárlása esetén

Az ingatlanpiac szépen teljesít, és ezek jelentős része használt ingatlanok adásvételét jelenti. Használt, de újonnan épített ingatlanoknál is elfordulhatnak nem várt problémák. De vajon mit tehet a vevő, hogy ha nem azt kapja, amiben megállapodtak? És hogyan kerülhető el a későbbi vita?

2015-06-01, Ingatlan

Vezető tisztségviselők felelőssége

A 2014. március 15. napján hatályba lépett új Polgári törvénykönyv (Ptk.) Harmadik Könyve váltja fel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek többek között a vezető tisztségviselőkre és különösen felelősség viselésükre vonatkozó rendelkezéseit, melyek a gazdasági élet számos területén egyes kérdések újragondolását teszi szükségessé.

2015-04-02, Kereskedelem, Munka

Hivatalos céges e-mail cím szabályai

Az új Ptk. hatályba lépésével a vállalkozásokat érintő ún. társasági jogban bekövetkezett változások mellett alkalmazandóak lesznek azok a cégjogi szabályok is, amelyet a cég eljárásról szóló törvény (Ctv.) 2013. év végi módosítása vezetett be. Ilyen új szabály többek között, hogy a cégjegyzék minden cég esetében kötelező jelleggel tartalmazza a cég elektronikus kézbesítési címét.

2015-04-01, Cég

Pénztárgép kiváltása számlázó programmal

A nyugta kiállítása történhet nyugtatömb segítségével, vagy pénztárgép használatával, de a hatályos adójogi szabályok alapján a legtöbb vállalkozás ennek a kötelezettségnek kizárólag pénztárgép használatával tehet eleget. Ettől azonban el lehet térni!

2015-03-03, Kereskedelem

Mire számíthatnak a Buda-Cash károsultak?

Előzmények

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a Buda-Cash Brókerház Zrt.-vel szemben indított átfogó felügyeleti vizsgálata során a Buda-Cash tevékenységét érintően észlelt súlyos visszaélésekre utaló információkra tekintettel a cég tevékenységi engedélyét ideiglenes intézkedés keretében azonnali hatállyal felfüggesztette, és 2015. február 24. napjától felügyeleti biztosokat rendelt ki.

2015-03-02, Deviza

Keresés

Archívum

Kategóriák