Szakmai blog

Fontos tudnivalók a magáncsőd intézményéről

A magáncsődről szóló törvény rendelkezései szakaszosan – 2015. szeptember 1-jétől, illetve 2016. október 1-jétől – lépnek hatályba. A magáncsőd lényege, hogy adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő magánszemélyek adósságukat szabályozott keretek között rendezhessék, fizetőképességük helyreálljon.

2015-09-01, Követelés kezelés

Fontos változások az információs törvényben

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény változásai olyan fontos kérdéseket érintenek, mint az adatigénylés, az adatközlés határai és formái, a céges adatkezelés és a kiszabható bírságok összege.

2015-08-01, Adatvédelem

Jogos igények ingatlan vásárlása esetén

Az ingatlanpiac szépen teljesít, és ezek jelentős része használt ingatlanok adásvételét jelenti. Használt, de újonnan épített ingatlanoknál is elfordulhatnak nem várt problémák. De vajon mit tehet a vevő, hogy ha nem azt kapja, amiben megállapodtak? És hogyan kerülhető el a későbbi vita?

2015-06-01, Ingatlan

Vezető tisztségviselők felelőssége

A 2014. március 15. napján hatályba lépett új Polgári törvénykönyv (Ptk.) Harmadik Könyve váltja fel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek többek között a vezető tisztségviselőkre és különösen felelősség viselésükre vonatkozó rendelkezéseit, melyek a gazdasági élet számos területén egyes kérdések újragondolását teszi szükségessé.

2015-04-02, Kereskedelem, Munka

Hivatalos céges e-mail cím szabályai

Az új Ptk. hatályba lépésével a vállalkozásokat érintő ún. társasági jogban bekövetkezett változások mellett alkalmazandóak lesznek azok a cégjogi szabályok is, amelyet a cég eljárásról szóló törvény (Ctv.) 2013. év végi módosítása vezetett be. Ilyen új szabály többek között, hogy a cégjegyzék minden cég esetében kötelező jelleggel tartalmazza a cég elektronikus kézbesítési címét.

2015-04-01, Cég

Pénztárgép kiváltása számlázó programmal

A nyugta kiállítása történhet nyugtatömb segítségével, vagy pénztárgép használatával, de a hatályos adójogi szabályok alapján a legtöbb vállalkozás ennek a kötelezettségnek kizárólag pénztárgép használatával tehet eleget. Ettől azonban el lehet térni!

2015-03-03, Kereskedelem

Keresés

Archívum

Kategóriák