Szakmai blog

Az Info törvény GDPR harmonizációja

Az elmúlt hónapok legaktuálisabb témájának számító általános adatvédelemmel kapcsolatos jogi szabályozásban újabb fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Az Országgyűlés 2018. július 17-i rendkívüli ülésén elfogadta a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; a továbbiakban: „Infotv.”) módosításáról szóló törvényjavaslatot,

2018-07-01, Adatvédelem, IT

Jön az új EU jogforrás amit ismerni kell – e-privacy rendelet (spam szabályozás)

Az Európai Parlament és Tanács 2002/58/EK Irányelve (ePrivacy irányelv) jóval a GDPR-t megelőzően szabályozott bizonyos kérdéseket a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről. Ezen szabályok a GDPR rendelettel szemben, nem közvetlenül alkalmazandóak, hanem az irányelv természetéből adódóan, az egyes tagállamok kötelezettsége volt a nemzeti jogszabályokba való átültetése.

2018-06-02, Adatvédelem

Az üzleti titok védelmének új Uniós szabályozása és hatályos magyar szabályozása

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által 2016. június 8-án hozott, a nem nyilvános know-how és üzleti információk (összefoglalóan: üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről szóló 2016/943/EK irányelve fontos sarokkövét képezi az Uniós jogi szabályozásnak. Az irányelv 2018. június 9. napját szabta meg végső határidőként

2018-06-01, Cég, Adatvédelem, Polgári

Adatbiztonság a GDPR rendszerében – második rész

Szoftverfejlesztés és GDPR

A GDPR erősen hangsúlyozza a kockázat alapú gondolkodást, minden lépést meg kell tenni, amellyel a biztonsági kockázat egy tolerálható szintre csökkenthető. Az elvárás érthető, mivel túl sok olyan szoftver létezik, amelybe semmiféle adatvédelem vagy biztonság nincs beépítve. Az ilyen szoftverek és az adatsértések miatt a felhasználók bizalmatlanok a személyes adataik felhasználásával kapcsolatban. Itt az idő ezen változtatni.

2018-05-02, Adatvédelem, IT

11 lépés a GDPR felkészülésért

1. Adatvagyon és elsősorban személyes adatok kezdeti felmérése:

Az adatok felsorolása területenként vagy érintetti csoportonként, célok, esetleg jogalapok megjelölésével.

Megvizsgálni, hogy van-e különösen érzékeny adat?

Történik EU-n kívülre való továbbítás?

2018-05-01, Adatvédelem, IT

Adatbiztonság a GDPR rendszerében – első rész

A kiemelkedően értékes és érzékeny adatok elvesztése a második legnagyobb digitális kockázat a cégvezetők számára a kibertámadások után – derült ki egy kutatásból, melyben 999 európai vállalat első emberét kérdezték meg. A két kockázat elválaszthatatlan egymástól, mivel egy külső kibertámadás esetén az Ön vállalkozása által kezelt adatok veszélybe kerülhetnek.

2018-04-01, Adatvédelem, IT

ICO – Initial Coin Offering szabályozása

Mi az az ICO?

Az Initial Coin Offering vagy Initial Public Coin Offering úgy működik, hogy egy érdekesnek ígérkező ötlet kitalálója ún. tokeneket (egy fajta ígérvényeket) bocsájt ki. Vagyis, a kibocsájtó az interneten keresztül árulja ötletét, amit a hálózaton keresztül ismertebb devizákért, vagy igen gyakran kriptovalutáért cserébe lehet megvásárolni. A kibocsátónak ebben az esetben az a célja, hogy tőkét szerezzen az ötlete megvalósításához.

2018-03-02, Interesting, IT, Kereskedelem

GDPR Visszaszámlálás

Mikortól és kire vonatkozik?

2018. május 25-én lejár az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) által biztosított két éves türelmi idő. Ettől az időponttól kezdve minden EU állampolgár személyes adatának feldolgozójára és továbbítójára kiterjed a rendelet hatálya, függetlenül a tényleges adatfelhasználás és/vagy továbbítás földrajzi helyétől.

2018-03-01, Adatvédelem, IT

Önvezető autók jogi megítélése

Egy teljesen új és folyamatosan fejlődő területre, amely kihívás elé állítja a jogászokat és számos problémát vet fel, különösen, mivel a technológiai fejlődés dinamikus és az autó illetve szoftver mérnökök számára is meglepő eredményeket hoz. Az önvezető autókra vonatkozó szabályokat két területre lehet bontani,

2018-02-02, Interesting, IT, Polgári

Keresés

Archívum

Kategóriák